Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–6
Antal elever
460
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 6

Vårt arbetssätt utvecklar ditt barns språk och kunskaper. Vi stärker ditt barns medvetenhet om språket genom att arbeta enligt Bornholmsmodellen. Speciallärare är knutna till varje årskurs.

Alla elever har en egen Ipad eller dator för att använda i undervisningen för att utveckla sina kunskaper.

Loviselundsskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Loviselundsskolan, anpassad grundskola 1–6

Lärmiljö

Skolan har sex byggnader. Klassrummen är digitalt utrustade och ligger nära varandra för att enkelt kunna samarbeta. Fritidshem och fritidsklubb ligger i anslutning till klassrummen.

Vi har en förberedelseklass där våra nyanlända elever välkomnas och introduceras in i det svenska språket.

Utemiljö

Vi har två skolgårdar med gungor, sandlåda, löparbana, klätterställning, basketplan, bandyplan, fotbollsplan med konstgräs och vuxenledda aktiviteter.

Vi har en rastbod där ditt barn kan låna saker på rasterna.

Vi har nära till fina grönområden och flera lekparker som eleverna tycker om att besöka.

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök där maten lagas från grunden. Varje dag serveras ditt barn grönsaker och får välja på två huvudrätter, varav en är vegetarisk.

Fritids

Vårt fritidshem/klubb är inne i en spännande utvecklingsfas. Våra lärare planerar aktiviteter för ditt barn och många aktiviteter sker utomhus på skolgården och i närliggande grönområden.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi erbjuder studiestöd fyra eftermiddagar i veckan för alla elever i årskurs 1–6.

Vi har en hög personaltäthet på skolan och en bra sammansatt elevhälsa med speciallärare kopplade till varje årskurs.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Loviselundsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad