Loviselundsskolan, F–6

Beata Sparres gränd 16

Visa på karta

Loviselundsskolan är en mångkulturell F-6 skola med cirka 460 elever. Vår verksamhet omfattar grundskola, grundsärskola årskurs 1-5, fritidshem för F-3 samt fritidsklubb för årskurs 4-6.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–6
Antal elever
460
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://loviselundsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Skolan har under höstterminen 2019 cirka 460 elever i förskoleklass till och med skolår 6. Storleken på våra klasser är 18-26 elever per klass. I verksamheten arbetar cirka 100 personal.

Skolan är belägen i Hässelby Gård med bra kommunikationer och närhet till naturområden och idrottsanläggningar. Skolans verksamhet bedrivs i sex olika byggnader och två skolgårdar samt närliggande grönytor som erbjuder möjligheter till omväxlande uteaktiviteter.

Mål och Vision

Vi vill vara den absolut bästa skolan för just våra elever!

Alla i Loviselundsskolan skall ges möjlighet att:

 • Ta ansvar
 • Lyckas i sitt arbete
 • Öka sina kunskaper
 • Känna trygghet och arbetsglädje

Vi upplever Loviselundsskolans mångkulturella profil som en berikande framgångsfaktor. I vår verksamhet möts olika traditioner och trosuppfattningar och det är sällan som konflikter uppstår på grund av dessa. Tvärtom ger det upphov till många samtal som ger eleverna kunskap, en kunskap som ger trygghet.

En viktig målsättning för oss är att eleverna och deras vårdnadshavare ska känna sig trygga med vår verksamhet.

Vi har även som målsättning att alla elever ska utvecklas utifrån sina förutsättningar och uppnå de nationella målen för grundskolan och grundsärskolan.

Genom ett omväxlande arbetssätt vill vi lyfta fram elevernas olika förmågor och ge dem möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt. Vi vill att våra elever ska utmanas på ett positivt sätt och ha roligt i skolan.

Loviselundsskolan ska vara en skola att trivas i, både för små och stora.

Förskoleklass

Våra 75 förskoleklasselever utgör tre klasser. Det arbetar tre pedagoger i varje klass och dessa följer barnen under hela dagen, skola- och fritidstid.

Vi arbetar intensivt med språkutveckling i förskoleklass. Ett väl fungerande språk är en förutsättning för fortsatt lärande.

Grundskola

Vi har tre parallella årskurs 1-4 och två årskurs 5-6. Alla klasser i årskurs 1-6 har en till två klassresurser som arbetar tillsammans med klasslärare och eleverna.

Skolan ska ge eleverna goda kunskaper och färdigheter, så att de kommer att klara grundskolans uppsatta mål. Vi vill ge våra elever verktyg så att de upptäcker, utvecklar och nyttjar sina egna resurser på bästa sätt.

Vi har även fritidshem och elevhälsoteam.

Inriktning

Vi jobbar mycket med trygghet och digitalisering.

Måltider

Skolrestaurangen leds av en kökschef som tillsammans med en kock och två måltidsbiträden dagligen tillagar och serverar god och näringsriktig skollunch samt mellanmål.

Förutom den specialkost som barn med läkarintyg serveras, erbjuds det alltid ett vegetariskt alternativ till lunch. Cirka 30 procent av inhandlade råvaror är ekologiska.

Övrigt

Alla elever i årskurs 1-6 erbjuds studiestöd i skolans bibliotek.

 • Tisdag-torsdag klockan 14.30-16.15.

Hitta hit

Uppdaterad