Lugnets skola, F–6

Lugnets allé 66

Lugnets Skola är en F-6 skola som ger utbildning i följande skolformer: förskoleklass, fritidshem, fritidsklubb och grundskola. Idag har Lugnet 900 elever.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–6
Antal elever
900
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://lugnetsskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Lugnet är inte organiserat i traditionella klasser. Istället är eleverna i varje årskurs indelade i hemvister, 60–90 elever per hemvist. Ett arbetslag om 5–7 personer ansvarar för elevens hela skoldag.

Fritidshemmet är helt integrerat, både lokalmässigt och verksamhetsmässigt. Ett arbetslag i årskurserna F–1 består av två lärare (matematik, naturorienterande ämnen, svenska, samhällsorienterade ämnen och engelska) och fem fritidspersonal, årskurs 2–3 består av tre lärare och fyra fritidspersonal . Detta sätt att organisera Lugnet görs redan då eleverna börjar förskoleklass, sedan är ambitionen att arbetslaget håller ihop hemvistet i 4 år framåt. I årskurs 4–6 ser det lite annorlunda ut då fritidshemmet ersätts av fritidsklubb, som är en mer öppen verksamhet samt att det knyts upp fler ämneslärare till eleverna.

Lugnets skola – en mötesplats för små och stora

Utgångspunkten är att den enskilda människan vill göra det som är gott och ha roligt tillsammans med andra. Vi ska behandla varandra med respekt och alla typer av kränkningar och trakasserier är förbjudna. Det är genom samtal vi ska mötas för att dela åsikter, idéer och känslor av både olust och välbehag. Vi skapar förutsättningar för ett livslångt lärande i en miljö som präglas av ömsesidig respekt och dynamiskt samspel människor emellan.

Våra små och stora elever lär sig att ta eget ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. De ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra. Vi arbetar med att stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet för såväl elever, föräldrar som personal. Våra barn lär sig demokratiska spelregler genom praktisk erfarenhet. Varje dag möts vi, elever, personal och föräldrar med en strävan att tillsammans lyfta varandra. Hos oss har alla rätt att känna sig trygga, sedda och bekräftade.

Måltider

På Lugnet lagas all mat på plats. Vi har två matsalar och två tillagningskök. Varje dag serveras en stor salladsbuffé och minst två varmrätter, där en alltid är vegetarisk. Utöver det lagas alla former av specialkost. Strävan är att hela tiden öka de ekologiska inköpen. De flesta rätterna lagas helt från grunden och bara i enstaka fall serveras halvfabrikat.

Hitta hit

Uppdaterad