Lugnets skola, F–6

Lugnets Allé 66

Lugnets skola är en toppmodern och ur ett miljöperspektiv guldklassad grundskola i Hammarby sjöstad. Vi erbjuder en lustfylld, stimulerande och naturnära miljö för kunskapstörstande elever.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–6
Antal elever
800
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Lugnets skola är en av sex NAV-skolor i staden. Vår specifika inriktning är mot särskilt begåvade elever, vilket innebär att vi erbjuder följande stöd till pedagoger i grundskolor och fritidshem:

  • Allmänna råd och tips till personal som arbetar med elever med särskild begåvning.
  • Kompetensutveckling och handledning till arbetslag och elevhälsoteam.
  • Implementering av Stockholms stads handlingsplan för särskilt begåvade elever.

Från förskoleklass till och med årskurs 6

På Lugnet tror vi på den enskilda människan, på hennes vilja att göra det som är gott. Våra elever lär sig att ta eget ansvar och utvecklas i sitt lärande utifrån sina egna förutsättningar. De ska känna sig stolta över sina prestationer utan att behöva jämföra sig med andra.

Vi arbetar med att stärka inflytande, medbestämmande och delaktighet för såväl elever, föräldrar som personal. Ditt barn får lära sig demokratiska spelregler genom praktisk erfarenhet.

Skolan är målstyrd. Ledningens uppdrag är att för elever, föräldrar och personal tydliggöra skolans olika mål. Tillsammans har vi högt ställda mål så att vi utmanar oss själva. Eleverna ges hela tiden möjlighet att nå nya kunskapsmål.

Verksamhetens yttre gränser är givna, men vi är modiga och använder oss av den stora frihet som den målstyrda skolan ger oss. Vi vågar tänka fritt, bryter invanda mönster och antar nya utmaningar. Vi är en del av världen och våra elever ska göras modiga och beredda på att kliva ut i den!

Lärmiljö

Lugnets skola är inte organiserat i traditionella klasser. I stället är eleverna indelade i hemvister med cirka 50–60 elever per hemvist. Varje hemvist är i sin tur indelade i mindre mentorsgrupper.

Vår vackra skolbyggnad invigdes vid årsskiftet 2013/14 och blev samma år som en av tio byggnader nominerad till årets Stockholmsbyggnad. Våra rymliga och modernt inredda lokaler har både bildligt och bokstavligt högt i tak och genom våra stora fönster tar vi in vår stad, natur och omvärld.

Utemiljö

Lugnets skola använder sig utav ett av landets mest populära fritidsområden, Nackareservatet, som ett av många klassrum.

Hos oss får ditt barn på plats i naturen uppleva, undersöka, utforska och upptäcka naturvetenskapens olika fenomen i sin vardag och med alla sina sinnen. Upptäckter som sedan ligger till grund för fördjupat lärande.

Vi arbetar utifrån vår egen miljö för att sedan blicka ut i världen och vi ser därför till att utnyttja det rika kulturutbud vår huvudstad erbjuder.

Måltider

Lugnets skola har ett eget tillagningskök där vi lagar vår mat från grunden. Om möjligt väljer vi ekologiska råvaror. Det finns alltid ett rikt och varierat salladsbord, minst en vegetarisk varmrätt och till mellanmål serverar vi vårt hembakade bröd.

Vi har regelbundna matråd där elever från skolans samtliga årskurser deltar och har möjlighet att påverka.

Fritids

Fritidshemmet är lokalintegrerat i skolan med en avdelning per hemvist. Vi arbetar aktivt med att erbjuda våra elever en balanserad variation av styrda aktiviteter, fria val och möjlighet till rekreation.

Fritidsklubben på Lugnets skola är fritidsverksamheten för mellanstadieeleverna. Klubben är öppen varje dag efter skoltid. Under loven är klubben öppen mellan klockan 08.00 och 16.00.


Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan uppmärksammar temadagar som till exempel

  • FN-dagen
  • Nobeldagen
  • vårrus
  • Trashion thursday
  • Lucia
  • julmarknad
  • en till två lekdagar per år.

Vid dessa tillfällen får eleverna spendera en heldag tillsammans med sina faddrar och fadderbarn.

Varje år firar vi att våra elever i årskurs 6 slutfört sin tid här på Lugnet med en storslagen avslutningsmiddag.

Årskurs 6 åker varje år på lägerskola. Årskurs 3 avslutar sitt läsår med att gå på en vandring med övernattning i Nackareservatet. Där kommer alla kunskaper de inhämtat under lektionerna i friluftsliv väl till användning.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Lugnets skola

Jag älskar min skola och jag vill aldrig byta

Elev

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad