Magelungsskolan, F–6

Ullerudsbacken 39

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Magelungsskolan får ditt barn lära och utvecklas utifrån sina egna förutsättningar i samspel med elever och vuxna. Vi erbjuder alla skolans elever att musicera tillsammans med kulturskolan El Sistema.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–6
Antal elever
330
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Här studerar elever från förskoleklass till årskurs 6. Merparten av våra elever går på vårt fritidshem och vår klubbverksamhet. Klassrummen är moderna, nyrenoverade och erbjuder en stimulerande arbetsmiljö.

Vi har ett mediotek och god tillgång till läsplattor. På skolan finns det ett fritidshem för förskoleklass upp till årskurs 2 och en avdelning för årskurs 3 tillsammans med mellanstadieverksamhet för år 4–6.

Efter varje lov fokuserar alla elever och vuxna i skolan på ett värdegrundsarbete som levandegör likabehandlingsplanen. Alla klasser utser representanter till elevrådet som ansvarar för att föra frågeställningar fram och tillbaka till klassrådet. På fritidsverksamheten får eleverna vara delaktiga genom ett fritidsråd.

Vi uppmuntrar våra elever till att bli självständiga, trygga individer som vet vilka de är, som kan ta ansvar för sig själva och vad de står för i det samhälle vi lever i.

För oss på skolan är det viktigt att alla trivs, känner sig trygga och känner glädje och stolthet över sin förmåga att lära sig ännu mer.

Lärmiljö

Skolans lokaler är ändamålsenliga och moderna. De är anpassade efter verksamhetens behov för att låta eleverna möta en varierad undervisning.

Eleverna har hemklassrum och med stigande ålder används också ämnessalar för praktiska och estetiska ämnen.

Utemiljö

Magelungsskolan ligger i fina omgivande närmiljöer. Här finns en vidsträckt skolgård med konstgräsplan och närhet till parklek, skog och sjön Magelungen.

Skolgården inbjuder till varierad utevistelse för rörelse där vi erbjuder en aktiv rast- och uteverksamhet med olika organiserade aktiviteter. Skolan har hög personaltäthet i uteverksamheten, med väl synliga rastvärdar. Det ger ditt barn en meningsfull, trygg rasttid och utevistelse.

Måltider

Magelungsskolan har ett eget tillagningskök. Skolmåltiden följer Livsmedelsverkets och stadens riktlinjer avseende näringsinnehåll och ekologiska livsmedel. Det innebär att vi har en hälsosam och varierad meny där det finns ett vegetariskt alternativ och där minst 40 procent av livsmedlen är ekologiska. Dessutom källsorterar vi biologiskt matavfall i skolrestaurangen.

All personal äter pedagogisk lunch för att kunna lotsa eleverna till att välja en hälsosam lunch och för att minska matsvinnet.

Fritids

På skolan finns det ett fritidshem för förskoleklassen upp till årskurs 2 och en avdelning för årskurs 3 tillsammans med mellanstadieverksamhet för årskurs 4–6.

Fritidshemmet arbetar med tydlig struktur, rutiner och aktiviteter. Under skoltid arbetar eleverna i halvklass med grupputveckling i ämnet fritidskunskap där fokus är värdegrund.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

På lågstadiet finns ett flerlärarsystem för att ge ökade förutsättningar till det tidiga lärandet.

Magelungsskolan samarbetar med kulturskolan El Sistema Stockholm. De erbjuder alla skolans elever att musicera, vilket gynnar inlärningen även i andra ämnen, som språk och matematik.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Magelungsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad