Mälarhöjdens skola, F–9

Lugntorpsvägen 2

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Välkommen till Mälarhöjdens skola! Vi jobbar för att skapa en bra och trygg framtid genom att se till att ditt barn får goda kunskaper. På vår skola visar vi glädje och vi har tydliga regler som skapar en trygg lärmiljö och goda relationer.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
1 240
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 9

Mälarhöjdens skola är en uppskattad skola och vi har många som söker till oss. Vi har positiva förväntningar på vad ditt barn kan lära sig och ditt barn kan ha höga förväntningar på oss. Vår vision är Vi tryggar framtiden med glädje och kunskap.

Mälarhöjdens skola är uppdelad i flera arbetslag.

  • Årskurs F–3 har hemklassrum. Lärarna följer med eleverna i årskurs 1 upp till årskurs 3. Lågstadiet har tre klasser per årskurs. Här utvecklar ditt barn samspel med andra och lär dig grunderna i svenska och matematik. Skola och fritids är integrerat.
  • Årskurs 4–6 är fem klasser per årskurs där klasserna har hemklassrum. Här börjar vi med ämneslärare men ditt barn möter sin mentor varje dag. På mellanstadiet erbjuds fritidsklubb efter skoldagen.
  • Årskurs 7–9 är fem klasser per årskurs och här har vi ämnesklassrum. Eleverna på högstadiet är fördelade i flexibla undervisningsgrupper i till exempel naturorienterande ämnen och slöjd. På högstadiet finns en förberedelseklass för nyanlända elever.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Mälarhöjdens skola

Lärmiljö

Mälarhöjdens skola består av flera byggnader. Skolan har byggts ut med flera byggnader genom åren och varje byggnad är typisk för sin tid.

Mitt på skolgården står skolans äldsta hus, Röda stugan från 1905. Vår expedition finns i den största byggnaden som är från 1925. Vid centrum finns Pärlan där vi har undervisning i musik och bild.

Utemiljö

På rasterna finns det mycket att göra här hos oss. Våra skolgårdslärare och vårt Skol-IF ser till att det finns material och nya planeringar varje vecka. Det finns gungor, lekställningar, lekrutor, bänkar och bord, sol och skugga.

Vi är både på skolgården och i parken med fotbollsplan intill skolan. Vuxna rastvärdar är ute och några dagar i veckan har vi också elever som trygghetsvärdar. De leder lekar där alla kan vara med. På mellanstadiet kan ditt barn bli trygghetsvärd.

Måltider

Vi är stolta över vår skolmatsal Gyllene gaffeln. Maten lagas från grunden i vårt eget tillagningskök och är både näringsriktig och god. Vi följer stadens riktlinjer för näringsriktig kost noga. Det finns alltid vegetariska alternativ och ett varierat salladsbord. Över hälften av den mat vi köper in är ekologisk.

Vi deltar i ett projekt mot matsvinn och svinnet är lågt.

Skolans matråd jobbar nära elevrådet och kökschefen.

Eleverna uppskattar våra vegetariska veckor, temaveckor och valveckor.

Fritids

När barnen är på fritids i förskoleklass är de kvar på sin enhet. Så fungerar det också på lågstadiet och man har egna lokaler.

Fritidspersonalen samverkar under hela skoldagen. Under fritidstiden kan ditt barn välja olika aktiviteter. Även styrda inslag och tid till återhämtning finns. Rörelse och utevistelse är viktigt så det är bra att vara klädd efter väder.

Mellanstadiets fritidsklubb är frivillig och erbjuder olika aktiviteter. och samarbetar med Skol-IF.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Mälarhöjdens skola har ett välutvecklat samarbete med skolans föräldraförening. De organiserar nattvandringar, föreläsningar, hearings och bokstipendier.

En av våra nyckelhandlingar är: Vi visar förståelse för varandras olikheter. Vi arbetar därför aktivt mot diskriminering. Vi har till exempel ett elevutbyte med en skola i Krakow som extra kurs. Där besöker vi bland annat Auschwitz.

Vår skola är också HBTQI-certifierad och Skapande skola brukar bland annat användas till att stärka medvetenheten i dessa frågor.

Vi arbetar med så kallade socioemotionellt lärande som handlar om att förstå och reglera känslor och skapa gott samspel mellan varandra. I de yngre åldrarna arbetar vi med materialet Skolstegen.

Från årskurs 6 arbetar vi med datorer, en till varje elev. För de yngre har vi Ipads eller bokningsbara datorer. Skolbiblioteket är välförsett.

Det bästa hos oss? Våra elever!

Lärare

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad