Skolbyggnad med parkerade cyklar

Maltesholmsskolan, F–6

Persikogatan 44–46

Maltesholmsskolan har idag cirka 440 elever. Tre förskoleklasser, 15 grundskoleklasser årskurs 1–6, en förberedelseklass för nyanlända samt en grundsärskoleklass årskurs F– 6.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–6
Antal elever
440
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://maltesholmsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
Om ikoner för tillgänglighet

Vi på Maltesholmsskolan tycker att alla ämnen är lika viktiga och satsar på alla ämnen för att ge våra elever en god bas för fortsatta studier. Undervisningen och de olika aktiviteterna i skolan bygger på omväxlande arbetssätt där elevernas olika förmågor lyfts fram vilket skapar möjlighet att bearbeta kunskap på många olika sätt. Vi vill att våra elever ska känna glädje och ha roligt i skolan.

Maltesholmsandan kan beskrivas med våra tre honnörsord:

  • Öppenhet
  • Ordning och reda
  • Goda kunskaper

Vår värdegrund bygger på:

"Alla är inte lika, alla är lika viktiga, alla ska vara med. Tillsammans skapar vi en bra skola"

Våra trivselpunkter är: "Visa respekt för dig själv, visa respekt för andra, visa respekt för våra saker och vår miljö."

Inriktning

I årskurs 1-3 ansvarar en klasslärare för en klass. Varje klass har även två personal från fritids som är kopplade till klassen och som samverkar med klassläraren under skoltiden. Till årskurs 1-3 finns det även två extra lärare. Den ena har ett särskilt ansvar som Läs och skrivutvecklare och som arbetar med Tidig Intensiv Lästräning (TIL) med de elever som har svårt att knäcka läskoden och den andra läraren som arbetar med fokus på matematik och matematikstöd Tidig Intensiv Matematikundervisning (TIL). I årskurs 4-6 arbetar vi utifrån ett trelärarsystem där tre lärare undervisar två klasser. Till varje årskurs på mellanstadiet finns även barnskötare kopplade som stöttar elever under skoldagen och arbetar i mellanstadieverksamheten på eftermiddagarna. På skolan finns två specialpedagoger/speciallärare som arbetar mot varsitt stadie och som även ingår i skolans elevhälsoteam.

Måltider

Måltiderna på Maltesholmsskolan är näringsriktiga i enlighet med stadens riktlinjer vilket bland innebär att vi under 2019 strävar efter att ha 50 % ekologisk mat. Vi har eget kök och lagar det mesta maten från grunden. Eleverna erbjuds två alternativ varav en rätt är vegetarisk samt att det finns tillgång till en salladsbuffé.

Övrigt

Maltesholmsskolan är omgiven av kuperad mark och många träd. Det finns en skolgård för lågstadiet med gungställning och en bod med lekutrustning och en skolgård för mellanstadiet med basketplan, pingisbord och bollplank. Förskoleklasserna tillbringar mycket tid på ”sexårsberget” som omger förskoleklassernas byggnader. På berget finns även gungor och en klätterställning. På skolans område finns dessutom löparbanor och en fotbollsplan av konstgräs som används vid idrottslektioner och av fritids. Skolan ligger ett stenkast från Mälaren i Hässelby strand.

Hitta hit

Uppdaterad