Maria Elementarskola, F–9

Fredmansgatan 1

Maria Elementarskola är en fristående skola med enskild huvudman alltsedan den grundades år 1885. Verksamheten drivs av Stiftelsen Maria Elementarskola och är inte vinstdriven.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
290
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://mariaelementar.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception Bemannad reception
Om ikoner för tillgänglighet

Sammanlagt går här omkring 300 elever från primärklass (förskoleklass) upp till årskurs 9. Sammanhållningen och kamratskapen är god över åldersgrupperna. Eleverna når goda resultat och har roligt på vägen dit.

Inriktning

I Maria Elementarskola står kunskapsinhämtning i centrum. Vi är en traditionell skola med lärarledd undervisning. Hos oss är läxor ett naturligt inslag och bedömning sker genom betyg från och med årskurs 4.

Övrigt

Undervisning i engelska påbörjas redan i primärklassen. Möjligheten att välja ytterligare ett modernt språk finns från och med årskurs 6. Lektioner i etik hålls i samtliga årskurser i syfte att stärka elevernas sociala kompetens. Vi har också en tydlig estetisk betoning, där körsång och musik har en särskild roll.

Hitta hit

Uppdaterad