Maria Elementarskola, F–9

Fredmansgatan 1

Maria Elementarskola är en fristående skola med enskild huvudman alltsedan den grundades år 1885. Verksamheten drivs av Märta Fransons stiftelse och är inte vinstdriven.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
300
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://mariaelementar.se/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Maria Elementar är en traditionell skola med hemklassrum och lärarledd undervisning. Kunskapsinhämtning står i centrum. Läxor är ett naturligt inslag och bedömning sker genom betyg från årskurs 4. Undervisning i engelska påbörjas i förskoleklass. Ytterligare ett modernt språk väljs i årskurs 6 (spanska, franska), och tyska kan påbörjas från årskurs 7.

I Maria Elementar går omkring 300 elever, från primärklass (förskoleklass) till årskurs 9. Sammanhållningen och kamratskapen är god över åldersgrupperna. Eleverna når goda resultat och har roligt på vägen dit.

Maria Elementarskola ligger på Kvarnhöjden, mellan Slussen och Medborgarplatsen på Södermalm, granne med gymnasieskolan Södra Latin. Skolans yngre klasser, fritidshem och matsal har sina lokaler på Högbergsgatan 52.

Maria Elementar använder skolplattformen Schoolity.se. En attraktiv design, lättillgängliga funktioner, och en väl fungerande integration med Google Suite kännetecknar Schoolity.

Övrigt

Skolan har en estetisk, litterär och teknisk profil. Elever spelar fiol, gitarr (mellanstadiet) och sjunger i kör (alla stadier). Undervisning i drama stärker elevers sceniska närvaro. Utöver vanlig verksamhet i bild och form, har ämnet också en digital del. 3D-skrivare och robotbygge visualiserar elevers arbete i programmering och CAD. Inbjudna författare bidrar till elevers kreativa skrivande. Fäktning och yoga är andra inslag i Maria Elementar.

Hitta hit

Uppdaterad