Midsommarkransens grundskola, F–5

Tellusborgsvägen 10

Vi finns i vackra Midsommarkransen, nära till tunnelbana, tvärbana och pendeltåg. En ny skola med beräknad inflyttning våren 2023 är under uppbyggnad i området.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–5
Antal elever
450
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

På grund av ökad smittspridning erbjuder vi inget informationsmöte. Välkommen att kontakta skolledningen med dina frågor.

Från förskoleklass till och med årskurs 5

Vi fokuserar på trygghet och kunskapsglädje som präglas av goda relationer med eleverna och att vi ger dem ledning och stimulans för att utvecklas till sin fulla potential.

Vi arbetar aktivt med vårt trygghetsarbete som vi tycker är en förutsättning för lärande.

Vi har god undervisning och vi utvecklar undervisningen systematiskt och strävar efter att ditt barn ska få möjlighet till att använda så många sinnen som möjligt i undervisningen.

Ett ämnesområde berörs på många olika sätt så att alla elevers olika inlärningsstilar tillgodoses.

Lärmiljö

Ett lärande sker hela dagen!

Våra pedagoger är lärare, fritidslärare och barnskötare som arbetar utifrån en genomtänkt struktur som gör att både elever och vårdnadshavare kan känna trygghet i att eleverna ges en god fysisk, social och pedagogisk miljö i vår skola.

Alla har ett nära samarbete och vår strävan är att pedagogers olika kompetenser kommer till användning under elevens hela dag.

Utemiljö

Rörelse är viktigt för oss. Skolan har ansvariga pedagoger som ser till att ditt barn på låg– och mellanstadiet aktiverar sig på rasterna.

Skolgården är stor och har många olika lekytor, till bollplan, lekplan, gungor och en skogsdunge.

Vi har även flera fina parker runt omkring som vi besöker.

Måltider

Lunch och mellanmål lagas i gymnasiets kök och vi äter i gymnasiets matsal och i vår matsalspaviljong. I matsalen kan ditt barn varje dag välja mellan två huvudrätter och minst en av dem är vegetarisk. Det serveras även ett varierat salladsbord varje dag.

Fritids

På fritids sätts ditt barns lärande och trygghet i fokus. Undervisningen är strukturerad i block som ger en tydlig överblick.

Fritidshemmet samverkar med skolan, vilket är en viktig del i ditt barns utbildning.

Mellan klockan 14.45 och 15.45 har vi aktivitetstimme på fritids. Aktiviteterna har en stor variation och med ökad ålder är eleverna med och påverkar utbudet och ska uppmuntra att våga prova olika aktiviteter.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi väntar på vår nya skola, en K-märkt brandstation som ska bli skola.

Den före detta brandstationen i Midsommarkransen, byggd i början av 1940-talet, byggs om till skola med plats för drygt 1 000 elever. Huset ger ett samtida intryck med inspiration hämtad från brandstationens ursprungliga arkitektur som tydligt speglar skolans funktion som en publik byggnad.

– Vi har löst ekvationen genom att placera den nya skolbyggnaden med fem våningar bakom brandstationens bevarade vagnsbyggnad. Denna har ritats om till skolmatsal med förskoleklass på övervåningen och sammanfogats med den nya huvudbyggnaden, förklarar Pontus Eriksson, ansvarig arkitekt.

På så sätt har vagnhallen bevarats med sitt tidstypiska portmotiv som fondbyggnad ut mot korsningen Tellusborgsvägen.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Midsommarkransens grundskola

En bra skola för alla.

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad