Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–7
Antal elever
500
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Välkommen på informationsmöte den 25 januari.

Informationsmöte för blivande förskoleklass

Välkommen på informationsmöte den 31 januari.

Informationsmöte för blivande årskurs 7

Informationsmöte för blivande årskurs 4–6

Från förskoleklass till och med årskurs 7

På Midsommarkransens grundskola finns tre klasser för förskoleklass upp till årskurs 7. Verksamheten utökas successivt med årskurs 8 och 9.


Lärmiljö

Trygghet och kunskapsglädje är vårt fokus genom goda relationer till eleverna. Vårt trygghetsarbete är en förutsättning för ditt barns lärande.

Ditt barn får använda så många sinnen som möjligt i undervisningen. Ett ämnesområde berörs på många olika sätt så att alla elevers olika inlärningsstilar tillgodoses.

Utemiljö

Rörelse är viktigt för elevernas lärande. Skolan har ansvariga pedagoger som ser till att ditt barn är aktiv på rasterna.

Skolgården är stor och har många olika ytor för lek och kreativitet som en multiarena och gungor.

Intill skolgården finns grönområden och andra parker.

Måltider

Lunch och mellanmål lagas från grunden. All mat serveras i skolans matsal. Ditt barn väljer mellan två huvudrätter varav minst en är vegetarisk. Till detta finns ett varierat salladsbord.

Fritids

På fritids sätts ditt barns lärande och trygghet i fokus. Undervisningen är strukturerad i block som ger en tydlig överblick.

Fritidshemmet samverkar med skolan, vilket är en viktig del i ditt barns utbildning.

Mellan klockan 14.45 och 15.45 har vi aktivitetstimme på fritids. Aktiviteterna har en stor variation och med ökad ålder är eleverna med och påverkar utbudet och ska uppmuntra att våga prova olika aktiviteter.

Bilder

Midsommarkransens grundskola fasad med massa fönster.
Innemiljö med trä, trappor och konst i Midsommarkransens grundskola.
Högt i tak och stora lampor hos Midsommarkransens grundskola.
Fasad och entre till Midsommarkransens grundskola.

Övrigt

Bra att veta

Den gamla brandstationen i Midsommarkransen från mitten av 40-talet har byggts om till en skola. Skolan är fem våningar hög, inspirerad av brandstationens arkitektur. Vagnsbyggnaden har ritats om till skolmatsal.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Midsommarkransens grundskola

En bra skola för alla

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad