Montessori Mondial Kungsholmen

Konradsbergsgatan 24

Montessori Mondial Kungsholmen är en friskola och del av Academedia. Här utövar vi montessoripedagogik med syfte att ge barnen möjlighet att utveckla sina färdigheter och bli öppna och nyfikna människor.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
590
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://montessorimondial.se/kungsholmen/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Montessoripedagogiken grundar sig på barnläkaren Maria Montessoris studier, iakttagelser och på den erfarenhetsbaserade forskning hon bedrev under hela sitt liv både i nationella och internationella sammanhang. Det Maria Montessori uppmärksammade var barns fysiska och psykiska utveckling i olika stadier respektive åldrar genom att hon observerade barn, vad de var intresserade av, vad som motiverade dem och hur de löste olika problem.

Montessori Mondial Kungsholmen består av en förskola med 200 barn och en grundskoledel med tillhörande fritidshemsverksamhet. Skolan startade sin verksamhet år 2009 och idag har vi ansvar för närmare 800 barn och elever.

Montessoriskolan har en internationell inriktning, vilket betyder att vi talar mycket engelska. Vi har ett fokus mot Kina vilket innebär att alla barn, från tre års ålder ända upp till årskurs nio, lär sig tala och läsa Mandarin. Våra barn och elever börjar oftast på Montessori Mondial Kungsholmen redan i förskoleåldern, när de är ett eller två år. Därefter är de kvar på skolan under hela sin grundskoletid och lämnar oss först efter årskurs nio.

Vi arbetar med elevgrupper om 15 barn för de yngre åldrarna i skolan och max 20 för de äldre åldersgrupperna. Vi har hög personaltäthet och lärarbehörighet i alla ämnen i alla åldersgrupper. En del av undervisningen sker på engelska men den klart övervägande delen av undervisningen sker på svenska. Vi är en svensk skola och vi följer den svenska läroplanen när det gäller förskola, fritidsverksamhet och grundskola.

Vi är noga med rutiner och strukturer. Vi arbetar kontinuerligt med att upprätthålla en god arbetsro och använder oss av en låg ljudnivå i alla våra lokaler under hela skoldagarna som ett av våra verktyg i vardagen. Vi arbetar kontinuerligt med ett värdegrundsarbete som har sin bas i alla gällande styrdokument men också i vår skolas inriktning och vision.

Vi vet att alla kan. Vi vet att både barn och vuxna, har en fantastisk potential att lära så mycket mer än de själva tror. Vår uppgift, som vuxna på skolan, blir att styrka var och ens tro på sin egen förmåga och locka fram var och ens egen drivkraft att lära känna sig själv, få igång en gedigen lärprocess och att vilja ta eget ansvar. Detta i samspel och med respekt för alla andra elever.

Vi vill att alla våra elever ska få uppleva den härliga känslan som infinner sig när man klarat av något man inte trodde var möjligt. Om och om igen. Det gör att alla växer på insidan och kan känna trygghet och nöjdhet med sin egen insats.

Utemiljö

Skolan är belägen bredvid Rålambshovsparken. Vår fysiska lärmiljö inryms i en vacker slottsliknande byggnad som ligger i direkt anslutning till parken samt i två mindre hus där de äldre eleverna huserar. Vår utemiljö präglas av parkmiljö med stora öppna ytor.

Måltider

Skolan har tre egna matsalar där alla elever äter sina måltider. Våra måltider är ett viktigt inslag i vardagen. Under våra måltider värnar vi ett gott bordsskick, lugn och ro samt en hälsosam och näringsriktig kost.

Övrigt

De flesta barnen på vår skola börjar i förskoleåldern. De barn som går på vår förskola ges möjlighet att fortsätta i vår skola. Vi har en kö till vår skola för de barn/elever som inte gått på vår förskola som man anmäler sig till via vår skolas hemsida.

Hitta hit

Uppdaterad