Nockebyhovsskolan, F–3

Tyska Bottens väg 68

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Nockebyhovsskolan värnar vi goda relationer mellan oss, eleverna och vårdnadshavare. Vi har tydliga rutiner vilket ger goda förutsättningar för ditt barns lärande och för att alla elever ska känna sig trygga och trivas.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–3
Antal elever
100
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 3

Vi är en liten skola med fyra klasser. Med stöd av kartläggningar och screeningar följer vi elevernas kunskapsutveckling och stödjer med tidiga insatser på grupp- och individnivå.

Att tidigt uppmärksamma och stödja är viktigt för oss. Pedagogerna samverkar tätt runt ditt barns skoldag för att skapa bästa förutsättningar för lärande, trygghet och trivsel.

Det täta samarbetet mellan lärare och fritidspedagoger utgör kärnan i verksamheten och bidrar till den höga kvaliteten på verksamheten. Pedagogerna i Nockebyhovsskolan samverkar också tätt med kollegorna i Olovslundsskolan.

Vi arbetar med en lösningsinriktad pedagogik, LIP, som betyder att vi

  • ser föräldrar som viktig resurs
  • fokuserar på det som fungerar
  • lyfter fram elevens starka sidor
  • använder oss av ett respektfullt bemötande
  • bygger lösningar i stället för att fördjupa oss i problem
  • använder positiv feedback för att förstärka ett beteende.

Vidare tror vi på vikten av daglig rörelse och arbetar därför med att utveckla aktiva raster.

Se filmen om vår skola och verksamhet

Lärmiljö

Vi fokuserar på att skapa bästa förutsättningar för lärande. Varje klass har ett eget klassrum och ditt barn har egen bänk.

Eleverna har stöd av ett schema för vad som händer under dagen och veckan. I skolan finns grupprum som kompletterar klassrummen och erbjuder undervisning i mindre grupper eller individuellt.

Utemiljön bjuder in till lek i skogen och på skolgården.

Utemiljö

Vi har en skolgård med gungor, en lek- och klätterställning, pingisbord, basket- och bandyplan och en skogsdunge för lek vi kallar Djungeln. Naturreservatet Judarskogen och Mälaren ligger båda på kort gångavstånd.

Måltider

Maten tillagas i Blackebergsskolan. I vår matsal kan ditt barn varje dag välja mellan två huvudrätter. Minst en av dem är vegetarisk. Till maten finns mjölk och vatten. Smör, bröd och ett varierat salladsbord finns som komplement till huvudrätterna.

Under fritidstid serverar vi även mellanmål i matsalen. Vårt mål är att erbjuda näringsriktiga, vällagade och välkomponerade måltider som ger ditt barn goda förutsättningar att orka med dagen i skolan.

Fritids

Vi utgår från en helhetssyn för ditt barn, när vi planerar all fritidsverksamhet. Undervisningen i fritidshemmet har sin grund i läroplanen.

Vi strävar efter att fritidshemmets verksamhet skall komplettera undervisningen i skolan och stimulera elevens utveckling och lärande.

Ramar och kramar är våra ledord i fritidshemmets verksamhet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi har över tid mycket goda resultat vid genomförandet av de nationella proven i årskurs 3 samt i brukarundersökningar.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Nockebyhovsskolan

Vi lär och utvecklas tillsammans.

Henrik Kroon, rektor Nockebyhovsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad