Nockebyhovsskolan, F–3

Tyska Bottens väg 68

Välkommen till Nockebyhovsskolan! Vi är en skola som ligger centralt i Bromma. Vi har verksamhet från förskoleklass och upp till årskurs tre. Vi ingår i organisationen för Olovslund/Nockebyhovs skolor.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–3
Antal elever
100
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://olovslundnockebyhovsskolor.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Våra båda skolor ligger naturskönt i Bromma. Nockebyhovsskolan är vår lilla annexskola som ligger intill Judarskogen och nära Mälaren. Det är en enparallellig F-3-skola med cirka 100 elever. Olovslundsskolan, som är vår huvudskola med drygt 500 elever är en treparallellig F-6-skola. På skolan finns även en grundsärskoleklass.

De fina utemiljöerna runt våra skolor lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare. Vår vision är att skapa verktyg för ett livslångt lärande. Det handlar konkret om att stödja elevernas utveckling både kunskapsmässigt och socialt.

Vi prioriterar ett hälsofrämjande och förebyggande arbete där daglig rörelse och ett hälsofrämjande perspektiv i mötet med eleven är centralt. Undervisningen i fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid.

Detta sker genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter.

I undervisningen erbjuds eleverna en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande. I årskurs 1 och 2 har vi fritidsverksamhet i halvklass inlagt under skoldagen.

Hitta hit

Uppdaterad