Norra Ängby skola, F–6

Vultejusvägen 20

Vår skola finns i natursköna Bromma. Hos oss ska ditt barn ges förutsättningar att minst nå kunskapskraven i årskurs 6 och få möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina egna förutsättningar i en trygg skolmiljö.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–6
Antal elever
730
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

Till årskurs 4 kan våra elever söka vår bild- och musikfördjupningsklass. Fördjupningen innebär att timplanen utökas med 60 minuters undervisning per vecka i antingen bild eller musik, beroende på val. Det ger en möjlighet att få en fördjupad undervisning utifrån kursplanens innehåll och mål.

Planering och upplägg sker i samarbete lärare – elever. 15 platser i respektive ämne. Information och ansökan ges till elever och föräldrar under vårterminen i årskurs 3.

Hos oss går 720 elever från förskoleklass till årskurs 6. Vi har fyra klasser i varje årskurs och vi är 100 kompetenta och engagerade medarbetare som i skola, på fritidshemmen och fritidsklubben arbetar för trivsel och mycket goda kunskapsresultat. Skolans prioriterade utvecklingsområden är

 • digitalisering
 • synligt lärande
 • lektionsstruktur.

Skolans pedagoger:

 • 40 legitimerade förskollärare/lärare undervisar våra elever i årskurs F-6.
 • På våra sju fritidshemsavdelningar ansvarar 11 fritidspedagoger och 13 barnskötare för den pedagogiska verksamheten.
 • Fyra specialpedagoger och en speciallärare ingår i elevhälsoteamet tillsammans med biträdande rektorer, rektor och skolsköterskor.
 • I skolbiblioteket ansvarar vår bibliotekarie med att förse skolans elever med goda läsupplevelser genom ett uppskattat samarbete med skolans lärare.

Lite mer om skolan:

 • Vi är en mobilfri skola vilket innebär att eleverna lämnar sin mobil vid skoldagens start och hämtar den vid hemgång.
 • Vi har dagligen rastaktiviteter och lekar som planeras och leds av våra trivselledare och medarbetare på fritidshemmen.
 • Norra Ängby skola är rik på traditioner och vi är måna om att bevara våra gamla traditioner likväl som vi gärna för in nya.
  Här är några exempel: gemensamma vinter- och sommaravslutningar, Stockholmsföreställningen i årskurs 3, skolans kör sjunger in våren vid Valborg och den klassiska Ängbymaran.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök och varje dag erbjuds det minst ett vegetariskt alternativ. Köket följer Stockholms stads riktlinjer för skolmåltider.

Att till så stor del som möjligt välja ekologiska och närproducerade produkter, är ett mål för oss och vi arbetar ständigt för ett hållbart miljöarbete och för att reducera skolans matsvinn.

Bilder

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Norra Ängby skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad