Nya Elementar, F–9

Bergslagsvägen 80

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Nya Elementar får ditt barn utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi fokuserar mycket på den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön. På vår aktivitetsinriktade och nyutrustade skolgård får ditt barn möjlighet till aktiva raster.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
1 070
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Nya Elementar är uppdelad i flera arbetslag och varje arbetslag har sin eget hemvist. Vi har en organisation där skola och fritids på låg- och mellanstadiet och anpassad grundskola är integrerade. Pedagogerna inom fritidsverksamheten är aktiva i klasserna under skoltid.

  • Årskurs F–3 har hemklassrum och lokaler i en egen del av skolbyggnaden. Lågstadiet har två till tre klasser per årskurs.
  • Årskurs 4–6 har tre klasser per årskurs och de har egna hemklassrum. På mellanstadiet bedrivs fritidsklubbverksamhet på eftermiddagen.
  • Årskurs 7–9 har ämnesklassrum, men är i huvudsak samlade i arbetslag med specialsalar för till exempel undervisning i naturorienterande ämnen och teknik. Eleverna på högstadiet är fördelade i olika grupper, till exempel mentorsgrupper och flexibla undervisningsgrupper.
  • På högstadiet finns en förberedelseklass för nyanlända elever.
  • Till enheten Nya Elementar hör även Bromma Kyrkskola, F–2.

Se en film om Nya Elementar

Se en film om högstadiet på Nya Elementar

Nya Elementar, anpassad grundskola

På Nya Elementar finns också elever inom anpassad grundskola. Lokalerna finns centralt i skolan.

Nya Elementar, anpassad grundskolan 1–9

Lärmiljö

Vi har en väl utbyggd it-struktur med digital interaktivitet i varje klassrum. Alla elever har tillgång till en digital enhet.

Vi lägger stort fokus på lärmiljön, både den fysiska, sociala och pedagogiska. Ditt barn får lära sig och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Vi arbetar aktivt med elevens trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Vi är en mobilfri skola där eleverna lämnar in sin mobil innan skoldagen börjar och får tillbaka den när de går hem. 

Utemiljö

Vi har en stor aktivitetsinriktad och nyutrustad skolgård med organiserad rastverksamhet.

Vi utnyttjar också de fina grönområdena runt skolan som lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Åkeshovs idrottsanläggning ligger i direkt anslutning till skolan och används för idrottslektioner.

Måltider

På Nya Elementar har vi ett eget tillagningskök som drivs av en extern entreprenör. Köket serverar dagligen tre huvudrätter, varav en vegetarisk och en fiskrätt, tillsammans med en varierad salladsbuffé.

Vi har förmånen att ha två matsalar och de yngre eleverna äter i lilla matsalen. För oss är det viktigt att måltiderna ger eleverna goda matvanor som är hållbara för miljön.

Fritids

På Nya Elementar har vi fritidshemsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och fritidsklubbverksamhet för årskurs 4–6. Fritidspersonalen följer ditt barn under skoldagen och tar vid när skolan slutar. De arbetar med projekt som knyter an till skoldagen.

Vårt mål är att erbjuda en meningsfull fritid och även möjlighet att ta det lugnt efter skoldagen. Vi arbetar med en tydlighet och struktur i elevernas fritidsvistelse och skapar rutiner och ett gemensamt förhållningssätt.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Nya Elementar har varit skola sedan 1828, först som en försöksskola med nya pedagogiska idéer. Vi lyckas bra med ständig utveckling tack vare våra lärares engagemang, nyfikenhet och gedigna kunskaper.

Elever på Nya Elementar når hög måluppfyllelse och betygsresultaten är bland stadens bästa. I stadens utvärderingar har eleverna svarat att de är mycket nöjda med skolan och undervisningen.

Lärare har i mycket hög utsträckning formell behörighet med lärarlegitimation i de ämnen de undervisar.

Raoul Wallenberg var elev på skolan, till hans minne kallas skolans aula för Raoul Wallenbergsalen.

Här finns en aktiv föräldraförening.

Skolavslutningar har vi vid Åkeshovs slott.

Nya Elementar är certifierad med Grön flagg, en certifiering som organisationen Håll Sverige rent står bakom. Det innebär att skolan arbetar med hållbar utveckling.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Nya Elementar

Man känner sig mer engagerad när man får vara med och påverka undervisningen.

Elev, 2021

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad