Nya Elementar, F–9

Bergslagsvägen 80

På Nya Elementar får ditt barn utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar. Vi fokuserar mycket på den fysiska, sociala och pedagogiska lärmiljön. På vår aktivitetsinriktade och nyutrustade skolgård får ditt barn möjlighet till aktiva raster.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
1 070
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Se en film om vår skola - Nya Elementar

Se en film om högstadiet på Nya Elementar

Nya Elementar är uppdelad i flera arbetslag och varje arbetslag har sin eget hemvist. Vi har en organisation där skola och fritids på låg- och mellanstadiet och grundsärskola är integrerade. Pedagogerna inom fritidsverksamheten är aktiva i klasserna under skoltid.

 • Årskurs F–3 har hemklassrum och lokaler i en egen del av skolbyggnaden. Lågstadiet har två till tre klasser per årskurs.
 • Årskurs 4–6 har tre klasser per årskurs och de har egna hemklassrum. På mellanstadiet bedrivs fritidsklubbverksamhet på eftermiddagen.
 • Årskurs 7–9 har ämnesklassrum, men är i huvudsak samlade i arbetslag med specialsalar för till exempel undervisning i naturorienterande ämnen och teknik. Eleverna på högstadiet är fördelade i olika grupper, till exempel mentorsgrupper och flexibla undervisningsgrupper.
 • På högstadiet finns en förberedelseklass för nyanlända elever.
 • Till enheten Nya Elementar hör även Bromma Kyrkskola, F–2.

Se en film om Nya Elementar

Nya Elementar, anpassad grundskola

På Nya Elementar finns också elever inom anpassad grundskola. Lokalerna finns centralt i skolan.

Nya Elementar, anpassad grundskolan 1–9

Lärmiljö

Nya Elementar är en modern skola i en unik funkisbyggnad där de gamla detaljerna möter nya och moderna. Vi har en väl utbyggd IT-struktur med digital interaktivitet i varje klassrum. Alla elever har tillgång till en digital enhet.

Vi lägger stort fokus på lärmiljön, både den fysiska, sociala och pedagogiska. Ditt barn får möjlighet att lära sig och utvecklas utifrån sina individuella förutsättningar.

Vi arbetar aktivt med elevens trygghet och välmående utifrån ett elevhälsoperspektiv.

Utemiljö

Vi har en stor aktivitetsinriktad och nyutrustad skolgård med organiserad rastverksamhet.

Vi utnyttjar också de fina grönområdena runt skolan som lockar till utomhuspedagogik. Det är något vi tror gör våra elever friskare, gladare och piggare.

Åkeshovs idrottsanläggning ligger i direkt anslutning till skolan och används för idrottslektioner.

Måltider

På Nya Elementar har vi ett eget tillagningskök som drivs av en extern entreprenör. Köket serverar dagligen tre huvudrätter, varav en vegetarisk och en fiskrätt, tillsammans med en varierad salladsbuffé.

Vi har förmånen att ha två matsalar och de yngre eleverna äter i lilla matsalen. För oss är det viktigt att måltiderna ger eleverna goda matvanor som är hållbara för miljön.

Fritids

På Nya Elementar har vi fritidshemsverksamhet från förskoleklass till årskurs 3 och fritidsklubbverksamhet för årskurs 4–6. Fritidspersonalen följer ditt barn under skoldagen och tar vid när skolan slutar. De arbetar med projekt som knyter an till skoldagen.

Vårt mål är att erbjuda en meningsfull fritid och även möjlighet att ta det lugnt efter skoldagen. Vi arbetar med en tydlighet och struktur i elevernas fritidsvistelse och skapar rutiner och ett gemensamt förhållningssätt.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Nya Elementar har funnit som skola sedan 1828. Det var då en försöksskola med nya pedagogiska idéer. Vi har fortsatt att sträva efter ständig utveckling och lyckas bra tack vare våra lärares engagemang, nyfikenhet och gedigna kunskaper.
 • Vi är stolta över att eleverna når hög måluppfyllelse och att betygsresultaten ligger bland stadens bästa.
 • I stadens utvärderingar har eleverna svarat att de är mycket nöjda med skolan och undervisningen.
 • Våra lärare har i mycket hög utsträckning formell behörighet med lärarlegitimation i de ämnen de undervisar.
 • 2019 fick vår rektor Mikael Odin den hedersamma utmärkelsen Årets rektor av staden.
 • Raoul Wallenberg var elev på skolan, vi har hedrat hans minne genom att döpa skolans aula till Raoul Wallenbergsalen.
 • Vi har en aktiv föräldraförening.
 • Vi har våra skolavslutningar vid Åkeshovs slott.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Nya Elementar

Man känner sig mer engagerad när man får vara med och påverka undervisningen.

Elev, 2021

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad