Örbyskolan, F–9

Gamla Huddingevägen 425

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Välkommen till byskolan från 1903 som har vuxit sig stor! Idag går det många elever här, men det känns ändå litet och tryggt eftersom vi finns i många olika byggnader.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
700
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

På Örbyskolans högstadium fokuserar vi på goda ämneskunskaper och på en lugn och trygg arbetsmiljö för ditt barn.

På Örbyskolan har vi programmering som en röd tråd – från förskoleklass till årskurs 9.

Ditt barn kommer att få lära sig att programmera på ett lustfyllt sätt. Varje läsår inleds dessutom med en gemensam programmeringsdag i samarbete med Tekniska Museet.

Lärmiljö

Alla klasser har hemklassrum i respektive byggnad för årskurs F-3, årskurs 4–6 och årskurs 7–9.

Vi arbetar med digitala verktyg som en naturlig del i lärprocesserna. Här finns flera specialpedagoger. För att tillgodose ditt och andra barns olika inlärningsbehov har vi en ”verktygslåda” i klassrummen med hjälpmedel.

I Stenskolans uppehållsrum finns alltid personal.

Har ditt barn behov av anpassningar kan hen ha delar av sin undervisning i lärstudion.

Utemiljö

På Örbyskolan finns mycket att göra utomhus. Vi har nära till grönområden och parker dit vi går för både undervisning och fritidsaktiviteter. Skolgården är stor och indelad i flera olika områden. Där finns bland annat:

  • klätterställningar
  • basketplan
  • pingisbord
  • banor och spelplaner för olika lekar och spel
  • Boden, där ditt barn kan låna bollar och redskap
  • en stor konstgräsplan där vi också har utomhusidrott.

Vi har en rastpedagog som ger alla en möjlighet att testa på olika rastaktiviteter.

Måltider

Skolrestaurangen ligger i vår nyaste byggnad, Vulkanen. Vi lagar maten i vårt eget kök och erbjuder varje dag en huvudrätt, ett vegetariskt alternativ och en stor salladsbuffé.

Vi köper till största delen ekologisk och kravmärkt mat. Varje termin mäter vi och följer upp skolmatsalens matsvinn.

Titta gärna på vår matsedel som finns på skolmaten.se.

Fritids

Skolans fritids finns i samma byggnad som klassrummen.

På fritids leker, skapar och spelar vi, bland annat. Vi har också aktiviteter utomhus varje dag. Ibland använder vi idrottshallen eller går till en park.

Ditt barn har möjlighet att påverka aktiviteterna i fritidsrådet genom att vara delaktig och ta ansvar.

Mellanstadiets fritidsverksamhet, Klubben, håller till i en byggnad mitt på skolgården. Klubben erbjuder olika aktiviteter utifrån elevernas intressen.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

  • Örbyskolan en hbtqi-diplomerad skola. Det innebär att det finns en handlingsplan för hela skolan att jobba efter. Den grundar sig i ett hbtqi-kompetent och normmedvetet bemötande.
  • Skolbiblioteket ligger i samma lokaler som Örby bibliotek. Ditt barn kan låna och reservera böcker från alla bibliotek i Stockholms stad. Hen kan få hjälp av den vanliga bibliotekspersonalen och vår skolbibliotekarie.
  • Högstadiet flyttar, tillsammans med Enskede skolas högstadium, till lokaler vid Betty Petterssons gymnasium läsåret 2025-2026.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Örbyskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad