Örbyskolan, F–9

Gamla Huddingevägen 425

I Örbyskolan bedrivs undervisning för cirka 730 elever från förskoleklass till årskurs 9 under ledning av rektor Christina Larsson. Skolan har fritidshem och fritidsklubb. Örbyskolan tillhör grundskoleområde 2 där Carina Hallqvist är grundskolechef.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–9
Antal elever
730
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://orbyskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Örbyskolan är centralt placerad i Örby, mestadels omgiven av äldre villabebyggelse. Skolan har verksamhet i åtta byggnader som kringgärdar skolgården. Två av husen som är byggda i början av 1900-talet är kulturminnesmärkta.

I Örbyskolan bedrivs undervisning för cirka 730 elever från förskoleklass till och med årskurs 9. Skolans högstadium är dock en tillfällig lösning sedan 2015 då elevantalet för årskurs 7–9 i skolområdet var, just nu är och förväntas fortsatt vara högre än vad grannskolorna Sturebyskolan och Bäckahagens skola kan ta in med sina befintliga lokaler. När dessa skolor har byggts ut färdigt kommer Örbyskolans högstadium att fasas ut successivt med planerad start höstterminen 2024.

Skolan har fritidshem för elever från förskoleklass till och med årskurs 3 och en fritidsklubb, som är en öppen verksamhet för elever i årskurs 4–6.

Skolan har sedan 2018 två introgrupper, det vill säga grupper för våra nya stockholmare som gått kortare tid än 18 månader i svensk skola eller inte alls. En grupp för elever i årskurs 2–5 och en för elever i årskurs 6–9. Eleverna i dessa grupper deltar med sin ordinarie klass i de praktisk-estetiska ämnena. Andelen elever som deltar i modersmålsundervisning är cirka 20 procent fördelat på 24 språk. De största språkgrupperna har vi i arabiska, spanska, dari och engelska.

Grundläggande för vårt sätt att arbeta är att väcka elevernas intresse och lust att lära både på egen hand och tillsammans med andra.

På Örbyskolan arbetar vi med ämneslärarsystem från årskurs 4. Vi anser att goda ämneskunskaper hos lärare har stor betydelse för att kunna ge den undervisning som gör att alla elever ska kunna nå så långt som möjligt.

Inriktning

Elevernas läs- och skrivinlärning på Örbyskolan utgår från Bornholmsmodellens principer och ASL, Att Skriva sig till Lärande.

Hos oss ingår programmering från förskoleklass upp till och med årskurs 9. Alla elever ska ha möjlighet att nå målen för ämnet innan de går vidare till gymnasiet. Varje läsårsstart har vi en gemensam temadag som kallas ”Programmeringsdagen”. Då programmerar alla pedagoger med eleverna på olika nivåer i samarbete med Tekniska museet.

Måltider

Vår strävan är att laga så stor del av våra måltider som möjligt från grunden. Varje dag erbjuds en huvudrätt, ett vegetariskt alternativ och en stor salladsbuffé. Till måltiden serveras mjölk och vatten samt smör och bröd.

I Örbyskolans restaurang arbetar restaurangchef Britt-Marie Remmert, samt våra kockar och köksbiträden, som alla har god kännedom om livsmedelshygien och hantering av specialkost. Skolan har ett system för egenkontroll som ska säkerställa en god hygienisk standard.

Hitta hit

Uppdaterad