Östbergaskolan, F–6

Östbergabackarna 51–57

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Östbergaskolan – skolan mitt i byn; en liten skola med stora möjligheter. Här står kunskaper och färdigheter i centrum för att bygga en grund för elevernas fortsatta studier och utveckling. Östbergaskolan är det självklara valet för barn i Östberga.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
220
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

 • Förskoleklass
 • Lågstadium, årskurs 1–3
 • Mellanstadium, årskurs 4–6
 • Fritidshem och fritidsklubb

Med hög lärar- och personaltäthet, cirka 55 stycken, kan våra pedagoger se och uppmärksamma varje elev, varje dag. Alla lärare på Östbergaskolan är legitimerade och behöriga.

Från förskoleklass till årskurs 3 arbetar en specialpedagog för att tidigt identifiera och stödja de elever som har behov av mera stöd. Vi har även ytterligare en specialpedagog med fokus på eleverna i mellanstadiet.

Skolan uppvisar goda resultat på nationella prov och andra nationella mätningar. Vi erbjuder extraidrott och idrottslärare har stort fokus på simkunnighet.

De senaste åren har vi haft en uppåtgående trend angående elevantal och vi kommer snart att ha två parallellklasser i varje årskurs.

Vi erbjuder läxhjälp till mellanstadiet två gånger i veckan i anslutning till skoldagen.

Vi har:

 • fokus på språkutvecklande arbete
 • jobbar aktivt med att utveckla elevernas kunskaper inom matematik
 • välfungerande fritidshem.

Vi bygger vårt arbete på våra byggklossar LEGO:

 • Lärande
 • Engagemang
 • Glädje
 • Omsorg.

Tillsammans skapar vi en trygg och trivsam skola som präglas av goda relationer, där lärande går hand i hand med utveckling och social fostran. Vi har höga förväntningar på våra elever, medarbetare och vårdnadshavare för att tillsammans förbereda eleverna för framgång i framtiden.

 

Lärmiljö

Skolan består av tre hus uppdelade på låg- och mellanstadiet samt en idrottshall. Vi har även ett eget skolbibliotek. Både lokalerna och skolgårdarna är nyrenoverade.

Alla elever har en egen digital enhet och ditt barn lär sig tidigt att arbeta med digitala verktyg. Varje klassrum har dessutom en interaktiv whiteboardtavla där lärarna kan visa uppgifter och eleverna kan visa sina arbeten.

Under lektionerna gör vi korta rörelsepass för att ge eleverna ökad koncentration och fokus på skolarbetet.

Utemiljö

Vi har tre fina, nyrenoverade skolgårdar som inbjuder till lek och aktivitet under rasterna. Där finns:

 • två multisportplaner med konstgräs
 • ny lekutrustning
 • redskap.

Under rasterna kan vi dela upp klasserna men vi har även möjlighet att låta alla vara tillsammans.

Vi satsar mycket på rörelse och fysisk aktivitet genom styrd verksamhet under raster och fritidsverksamhet. Detta har medfört att vårt goda arbete med rastverksamhet har uppmärksammats.

Måltider

I vår restaurang serveras frukost, lunch och mellanmål. Vi har bra kvalitet på råvarorna och stödjer oss mot Livsmedelsverkets rekommendationer.

Målet med vår restaurang är att skapa en lugn och trygg miljö där alla ska känna matro och matglädje.

Kökschefen deltar i skolans måltidsråd tillsammans med elevrepresentanter. Du är välkommen att kontakta vår kökschef vid frågor eller synpunkter om kosten och restaurangen. Dessutom kan du följa vårt arbete på Instagram: @restaurangenmittibyn2.0.

Fritids

Fritids och skola har ett tätt och strukturerat samarbete. Fritidshemmet fungerar väl och har blivit prisat för sitt framgångsrika arbete med eleverna.

Vi vill att fritidsverksamheten ska vara en förlängning av skolans pedagogiska arbete men också en plats för lek och glädje.

Årskurs 4–6 erbjuds plats i Fritidsklubben som ligger alldeles intill skolan.

Bilder

Skolan består av tre hus uppdelade på låg- och mellanstadiet samt en idrottshall. Vi har även ett eget skolbibliotek.
Vi har tre fina skolgårdar som inbjuder till lek och aktivitet under rasterna. Där finns två multisportplaner med konstgräs, lekutrustning och redskap.

Övrigt

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Östbergaskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad