Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Årskurser
7–9
Antal elever
180
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 7 till och med årskurs 9

Skolan ligger mitt i Rinkeby på gångavstånd för de som bor i Rinkeby, men även på gångavstånd från tunnelbana och buss för de som bor i andra områden.

Vi har Folkets hus, biblioteket och ungdomsgården som grannar och idrottshall och fotbollsplan på vår egen skolgård. Fantastiska möjligheter som de flesta andra skolor inte har.

Rinkebyskolan har under de senaste åren haft en väldigt bra utveckling, vilket visar sig i de resultat och den statistik som Stockholms stad, Skolverket och Skolinspektionen hämtat in sedan 2017.

Det finns många anledningar till att ditt barn ska skrivas in hos oss och inte i någon av alla de friskolor som finns kring Järva.

Under hösten 2020 gick vi in i ett stort utvecklingsarbete tillsammans med Skolverket i Samverkan för bästa skola. På Rinkebyskolan är målet att vi inom ett par år ska ha elever som slutar årskurs 9 med ett meritvärde på en bra bit över 200 poäng och där minst 80 procent är behöriga att söka nationella program.

Rinkebyskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Rinkebyskolans grundsärskola, 1–9

Lärmiljö

Vi har 90 procent legitimerade lärare som är behöriga i de ämnen de undervisar i.

Vår lärartäthet är väldigt hög, vilket gör att vi kan ha mindre klasser och undervisningsgrupper.

Våra elever känner sig trygga i sin skola, vilket gör att de presterar bättre.

Med stöd av lärare och tekniska hjälpmedel blir undervisningen lättare att förstå och arbetet lättare. Alla elever har en egen dator som studieverktyg.

Elevernas frånvaro har minskat med nästan hälften under det senaste året.

Måltider

Vi serverar vi frukost och lunch varje dag och ditt barn har även möjlighet att köpa smörgåsar i elevcafeterian.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi satsar på att ha ännu fler specialpedagoger.

Vårt elevhälsoteam består av

 • skolkurator
 • skolpsykolog
 • speciallärare
 • skolsköterska
 • skolsocionom
 • specialpedagog
 • studie- och yrkesvägledare.

Elevhälsoteamet hjälper och stöttar ditt barns utveckling. .

Vi samarbetar med Familjehuset och Studiefrämjandet om föräldrautbildningar och studiecirklar för föräldrar.

Ditt barn erbjuds läxhjälp fyra kvällar i veckan, då vi serverar ett lättare mellanmål.

Ditt barn får möjlighet till

 • skidåkning
 • kajakpaddling
 • att delta i skol-DM i olika idrotter
 • extra simundervisning och livräddning
 • att besöka teater, bio, museum och opera
 • övernattning i tält och lära sig laga mat i skogen
 • frilufts- och idrottsdagar vår, sommar, höst och vinter
 • ledarskapsutbildning och möjlighet att leda rastaktiviteter

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Rinkebyskolan

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad