Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Norrmalm
Årskurser
F–9
Antal elever
740
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Välkommen på informationsmöte den 17, 18 och 19 januari.

Informationsmöte för blivande förskoleklass den 17 januari

Informationsmöte för blivande årskurs 4 den 18 januari

Informationsmöte för blivande årskurs 7 den 19 januari

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Våra studiemotiverade elever når mycket goda resultat och vår personal är erfaren och engagerad.

Skolan växer och när den är fullt utbyggd har den kapacitet för drygt 1 000 elever i grundskola och grundsärskola. Redan nu har vi undervisningen i nya fräsch moderna lokaler med modern utrustning och Stockholms bästa utsikt! Skolan ligger i Vasastan med närhet till fantastiska Hagaparken och city.

Vi har ett skolutvecklande förhållningssätt och jobbar målstyrt och processinriktat. Det relationella ledarskapet genomsyrar vår verksamhet och tillsammans formar vi ditt barns framtid. Ta chansen att gå på en skola som bidrar till såväl kunskapsutveckling som social utveckling. Allt inom ramen för hållbart lärande.

Rödabergsskolans grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Rödabergsskolans grundsärskola, F–3

Lärmiljö

I vår nybyggda skolbyggnad finns årskurs F–6 och toppmoderna salar för NO, slöjd, bild, idrottshallar och hemkunskap.

Våra hemvister och grupprum ligger i anslutning till klassrummen, vilket gör det möjligt till ett mer flexibelt pedagogiskt upplägg och spontana pedagogiska utbyten.

Årskurs 7–9 är evakuerade till en paviljong i två plan under tiden den gamla skolbyggnaden renoveras och moderniseras. När det är klart, flyttar högstadium, elevhälsoteam och expeditionspersonal in.

Utemiljö

Vi bygger en helt ny skolgård som redan nu delvis är klar. Den ska vara inbjudande under raster och fritidsverksamhet, men även stoltsera som park för boende i närområdet och för dem som besöker Rödabergshallen som är en av våra fantastiska idrottshallar.

Skolgården har rutschkanor, klätterställningar och lekmaterial som bjuder in till egna fantasilekar och olika trappor och en trappstegsformad avsats (gradäng), som utmanar ditt barn och bidrar till lust, glädje och rörelse.

Måltider

När skolan är färdigbyggd kommer vi att ha ett helt nytt tillagningskök och en större matsal i den gamla skolbyggnaden. Innan det är helt klart har vi ett mottagningskök i anslutning till en tillfällig matsal. Sodexo står för maten som serveras på skolan.

Fritids

Vi har fritidshem för F–3 och fritidsklubb för årskurs 4–5 och med dispens årskurs 6.

Vi har grupplekar, turneringar, utflykter och andra aktiviteter.

Fritidsklubben är en öppen fritidsverksamhet för elever som går i årskurs 4–6. Mellanmål serveras i matsalen.

Exempel på vad ditt barn kan göra

  • skapa
  • pyssla
  • läsa läxor
  • spela spel
  • umgås med kamrater.

Personalen är med under skoldagen för att underlätta ditt barns kunskapsutveckling och lärande under hela dagen.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Rödabergsskolan har länge också haft engelska som undervisningsspråk. Under läsåret 2022-2023 fasas undervisningen ut och det är inte längre möjligt att söka.

Rödabergsskolans engelska klasser

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Rödabergsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad