Sagogårdens förskoleklass, F

Ringstedsgatan 69

Genom fasta rutiner i förskoleklassen förbereds barnen inför skolstarten. Vi poängterar vikten av att komma i tid varje dag och att ha sin ryggsäck med sig. Vi har egen skolhälsovård med skolsköterska och skolläkare.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Rinkeby-Kista
Årskurser
F–F
Antal elever
15
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://www.sagogarden.se/sagogarden/extern/

Tillgänglighet

  • Entré och entréhall för rullstolsburen
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

I den skolförberedande verksamheten får barnen arbeta mycket med det svenska språket. Vi lägger stor vikt vid att varje barn skall få gedigna kunskaper i basämnena. Vi utvecklar barnens ordförståelse och övar grundläggande läs- och skrivträning, dessutom lär de sig de grundläggande matematiska begreppen.

Sagogården AB är en privat skola som består av 4 förskoleavdelningar samt en förskoleklass och ett fritidshem. Skolan ligger i Kista, Ärvinge som ligger nära grönområden och natur. Tack vare det naturnära läget finns mycket goda förutsättningar för utepedagogik.

Skolan har detta läsår en förskoleklass med 14 elever och ett fritidshem med elever från F-3, tillsammans 34 elever. Vårt viktigaste gemensamma mål på Sagogården är elevernas kunskapsutveckling, från förskola upp till förskoleklass. Skolans pedagoger tar tillsammans ansvar för elevernas skoldag. Som förskollärare är du knuten till förskoleklassen både under skoldag och fritidstid. Detta skapar en stimulerande lärmiljö där eleverna känner sig trygga och kan lita till sin egen förmåga och potential.

Vår förskoleklass erbjuder eleverna en meningsfull skol- och fritidsverksamhet genom att ta utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter. Vi utmanar också eleverna genom att visa på och inspirera till nya upptäckter. Sagogården har en liten elevgrupp vilket ger goda förutsättningar för en lugn och harmonisk studiemiljö.


Måltider

I köket har vi en kock som lagar frukost, lunch och mellanmål. Hon använder sig i största möjliga mån av ekologiska råvaror och följer Sagogårdens kostpolicy.

Hitta hit

Uppdaterad