Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skärholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
750
Organisationsform
Kommunal

Sätraskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Sätraskolan, anpassad grundskola

Lärmiljö

Sätraskolan består av flera byggnader och arbetet är organiserat i årskurslag där pedagoger samverkar. Stora delar av skolan är renoverad och tillbyggd. Lokalerna och lärmiljön är anpassade för undervisning både i större och mindre grupper.

Elevhallen med café är hjärtat i verksamheten på mellan- och högstadiet för både elever och personal.

Skolan har en aula, två idrottshallar, upprustade salar för naturorienterande ämnen och praktiskt estetiska salar som används av alla årskurser.

Utemiljö

Sätraskolans skolgård är upprustad i ett demokratiprojekt där eleverna var med och utformade miljön. Skolgården är idag skolans stolthet. Där finns plats för allt från lek, fysisk aktivitet och rekreation.

Här finns skolgårdspedagoger som erbjuder ditt barn och alla elever aktiviteter under hela skoldagen.

I närheten av skolan finns skogsområden, parker och ett eget strandbad.

Måltider

På Sätraskolan lagas all mat från grunden och skolan har tre kockar som tillsammans med övrig personal gör måltiderna till trivsamma upplevelser.

Skolan serverar 55 procent ekologiska livsmedel och erbjuder vegetariskt alternativ varje dag. Ibland överraskar kockarna eleverna med små årstidsbundna överraskningar.

Vid senaste utvärderingen upplevde 92 procent av eleverna att skolmaten var god.

Fritids

Sätraskolan har fem fritidshem och en fritidsklubb för mellanstadiet.

Fritidshemmen har ett stort utbud av skapande och fysiska aktiviteter. Vid ”husråd” har ditt barn möjlighet att vara med och påverka innehållet i verksamheten.

Utemiljön är en stor del av fritidshemmens lärmiljö. Ett språkutvecklande arbetssätt är grunden i alla aktiviteter som genomförs på fritidshemmen. Vi lägger stor vikt vid att uppmärksamma traditioner och högtider.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Vi arbetar aktivt för att eleverna ska ha en god lärmiljö med arbetsro och nå kunskapsmålen.
 • Under åren på Sätraskolan får eleverna delta i kultur- och friluftsupplevelser.
 • Vi arbetar med projektet OLIKA – en skola fri från kränkningar. Skolan har två trygghetsgrupper som snabbt agerar vid incidenter.
 • Vårt mål på skolan är att erbjuda bra och mångsidiga läromedel. Alla elever på skolan har en egen Ipad eller dator.
 • Skolan har flera samarbeten och är fokusskola för Mentor Sverige som bidrar med att ge eleverna förebilder och mentorer ute i arbetslivet. Årligen genomförs en uppskattad arbetsmarknadsvecka.
 • Vi har också sedan flera år ett samarbete med KTH i projektet Mathivation, där eleverna på högstadiet får utbildning i att föreläsa och lära ut matematik till andra elever i Stockholm och Sverige.
 • Sätraskolan har mobilfria lektioner.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Sätraskolan

En skola att längta till och lyckas i

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad