Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
800
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

På vår skola kommer ditt barn att ha fokus på lärandet och undervisas av kompetenta, skickliga lärare som ser ditt barn.

Ditt barn får utmaningar på sin nivå och den hjälp och stöd som behövs av sina lärare eller av vårt elevhälsoteam. Lärande och hälsa går hand i hand och vi arbetar systematiskt för att ditt barn ska trivas och må bra i skolan.

Vi har tre klasser i varje årskurs från förskoleklass till årskurs 9. Runt varje årskurs samarbetar ett lag av lärare och annan pedagogisk personal.

Lärmiljö

Sjöängsskolans olika hus skapar mindre öar av lärmiljöer och bildar samtidigt en helhet runt vår skolgård. Vi har väl utrustade facksalar för de praktiskt-estetiska ämnena och för NO och teknik. Den digitala lärmiljön är väl utbyggd.

Skolbiblioteket är väldigt uppskattat av eleverna. Högstadiet har ett unikt uppehållsrum och café som bidrar till en god social lärmiljö.

Skolan ligger vid Örby slott i Liseberg.

Utemiljö

Skolan är granne till Örby slottspark som är mycket omtyckt av eleverna med sin plaskdamm och vackra miljö. Vår skolgård har ytor som passar för lek, bollspel och social samvaro. I närområdet finns även en stor variation av parker, skog och idrottsplatser.

Vi varierar den fria leken i utemiljön med vuxenledda aktiviteter, utformade för att passa både de allra yngsta och äldsta eleverna.

Måltider

Vi har ett nytt, modernt tillagningskök. Varje dag serverar vi en stor salladsbuffé och två huvudrätter, varav en är vegetarisk. Matsedeln är varierad, näringsriktig och ekologisk, baserad på säsong. Eleverna och kökschefen träffar varandra regelbundet i ett matråd.

Fritids

Fri lek och skapande och fysisk aktivitet kompletterar det lärande som sker under skoldagen.

Fritidspersonalen stöttar ditt barn i undervisningen under skoldagen och på eftermiddagen har vi aktiviteter både inomhus och utomhus. Ditt barn har också möjlighet att ta det lugnt efter skoldagen på fritids. Elevernas intresse är det som styr när vi planerar verksamheten.

Fritids är öppet mellan klockan 06.30 och 18.00.

Fritidsklubben för årskurs 4–6 är öppen efter skoltid till klockan 16.30.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi har fått utmärkelsen ”Ett skolbibliotek i världsklass” två år i rad. Biblioteket bidrar till elevernas läslust och medie- och informationskunskap.

Våra engagerade elevråd och matråd ger ditt barn möjlighet till delaktighet och inflytande. Elevskyddsombuden utbildas och deltar i arbetsmiljöarbetet.

Högstadiets uppehållsrum och elevcafé är unika i sitt slag med heltidsbemanning av fritidsassistent och elevcoach.

Våra återkommande traditioner skapar vi-känsla och glädje, alltifrån skolans dag till niornas avslutande festmåltid.

Föräldraföreningen och skolan har en aktiv och god dialog för att utveckla verksamheten.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Sjöängsskolan

Kontakt

Öppettider

.

Hitta hit

Uppdaterad