Sjöängsskolan, F–9

Gripsholmsvägen 29

Sjöängsskolan är en F-9-skola med cirka 800 elever. Den ligger i norra Älvsjö vid Örby slottspark. Skolan byggdes 1963 och består idag av åtta skolhus grupperade runt två skolgårdar som vetter mot slottsparken i norr och en stor fotbollsplan i söder.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–9
Antal elever
800
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://sjoangsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Målet med Sjöängsskolans arbete är maximal inlärning för varje elev. Viktiga värden är kunskapsfokus, trygghet och trivsel, goda relationer, bra bemötande, gott ledarskap på alla nivåer och ordning och reda. Skolan arbetar för ett gott studieklimat och arbetsro genom struktur och tydlighet. Lektioner börjar och slutar på liknande sätt och vi arbetar med att tydliggöra målen och återkoppla elevernas lärande. Skolans lärare är erfarna och har ett gott ledarskap. Nya lärare får stöd genom ett aktivt mentorskap. Undervisningen utvärderas löpande av lärarna som tillsammans arbetar med förbättring av metoder och arbetssätt. Språkutvecklande metoder i alla ämnen är ett centralt arbetssätt.

Grunden för skolgången läggs i de tidiga skolåren. I förskoleklass och årskurs ett arbetar en grundskollärare och en förskollärare sida vid sida i samma klass. Grundskolläraren följer sedan klassen upp till årskurs tre. Grunden för goda studieresultat är också en lugn och trygg miljö där ordning och reda råder. Elevhälsoteamet har en bredd av professioner till stöd för hela verksamheten. Skolan arbetar med värdegrund i vardagen och skolans antimobbingsteam kartlägger klimatet två gånger per läsår. Resultatet används till åtgärder för att säkerställa att trygghet och trivsel råder. På högstadiet arbetar vi med metoden Mentorer i Våldsprevention i samarbete med Älvsjö stadsdelsförvaltning.

Kommunikationerna är goda och både elever och personal från olika delar av Stockholm reser till oss.

Måltider

Sjöängsskolan bygger ett nytt skolkök som blir klart januari 2021. Under byggtiden har vi ett mottagningskök och får maten levererad från Eriksdalsskolan. Två rätter serveras till lunch, varav den ena är vegetariskt. Grönsaker och sallad samt bröd och smör ingår. Lugn och ro i matsituationen är viktigt. Därför har alla klasser fasta placeringar i matsalen och det finns tydliga rutiner kring skolmåltiden såsom exempelvis fem tysta minuter.

Övrigt

Skolan har ett skolbibliotek, som fått utmärkelsen ett skolbibliotek i världsklass, dubbla facksalar för de praktisk-estetiska ämnena och specialutrustade NO-salar samt ett uppskattat uppehållsrum och kafeteria för högstadieeleverna.

Hitta hit

Uppdaterad