Sjöstadsskolan, F–9

Hammarby allé 74–76

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Vi vill vara den bästa skolan för ditt barn. Här får ditt barn en högkvalitativ undervisning i en trygg lärmiljö med tillgänglighet och delaktighet som ledord. Vi är en skola för framtiden.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
1 000
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Sjöstadsskolans grundskola och anpassad grundskola har verksamhet från förskoleklass till årskurs 9 samt en särskild undervisningsgrupp.

Ämneslärare från alla stadier samarbetar med ett tydligt fokus och med en röd tråd i undervisningen från förskoleklass till årskurs 9.

Den anpassade grundskolan på Sjöstadsskolan har fyra klasser med cirka 30 elever.

Undervisning och trygghet står i centrum på Sjöstadsskolan. Vi vill ge ditt barn möjlighet att utvecklas optimalt och därför är praktiknära forskning en självklar del av vårt arbete. På så vis säkerställer vi att undervisningen håller hög kvalitet.

Ämneskunniga lärare samverkar kring utveckling av ämnet från förskoleklass till årskurs 9. Arbetslagen ansvarar för att eleverna ska känna sig trygga, bemötas likvärdigt och vara delaktiga i verksamhetens utformning.

Lärmiljö

Sjöstadsskolan startades 2006 i nybyggda, ljusa lokaler och har idag två skolbyggnader.

Arbetslagen, som består av en eller två årskurser, har sina verksamheter i egen avdelning med klassrum och gemensamma ytor. Där har eleverna både undervisning och fritidsverksamhet.

Digitala lärverktyg gör det möjligt att både utmana elever och att ge extra stöd. Det finns därför interaktiva tavlor i alla klassrum, en dator per elev från årskurs 4 och lärplattor till de yngsta eleverna.

Utemiljö

Skolan ligger i Luma park i Sjöstaden, med närhet till skog och friluftsområden.

Våra rastpedagoger leder skolgårdsverksamheten, som ska vara meningsfull, trygg och innehållsrik.

De två skolgårdarna är väl utrustade med till exempel

 • lekutrustning
 • klätterställningar
 • multiarena.

I lekbodarna kan ditt barn låna leksaker, spel, böcker och bollar under rasterna.

Måltider

I skolans moderna kök lagas maten med omsorg och ofta från grunden. Maten ska vara nyttig, god och klimatsmart.

Kökschefen har nära kontakt med elevråden om matsedeln och vi har återkommande fredagar med önskemat.

Varje dag serveras vegetarisk mat och en till två dagar i veckan är all mat vegetarisk. Vi lagar färre rätter med rött kött och ersätter med exempelvis kyckling. Målet är att 50 procent av livsmedlen ska vara ekologiska.

Fritids

Sjöstadsskolan anordnar fritidsverksamhet för elever i förskoleklass och årskurs 1–3. Elever i årskurs 4–6 kan gå på Klubben efter skoldagens slut.

Verksamheterna drivs av erfaren personal och vi har en hög andel behöriga pedagoger. På fritidshemmen och Klubben bygger vi upp och förstärker grunden för elevernas utbildning genom aktiviteter som inbjuder till samtal, samarbete, problemlösning, diskussioner, lek och framför allt gemensam glädje.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

 • Vi har 100 procent behöriga lärare.
 • Vi arbetar med forskning i skolvardagen i syfte att utveckla undervisningen.
 • Vi arbetar för trygghet på skolan, bland annat genom en trygghetsenkät varje månad.
 • Vi arbetar med flexibla undervisningsgrupper inom varje årskurs. Det innebär att grupperna ändras cirka en gång per år, för att skapa trygghet och möjlighet till effektivt lärande.
 • Vi har ämneslärare från årskurs 1 för att eleverna alltid ska få undervisning av behöriga lärare.
 • Vi arbetar för att engagera och inkludera eleverna i formandet av verksamheten, exempelvis genom elevråd och val av redovisningsformer.
 • Vi har en särskild undervisningsgrupp för elever i behov av stöd.
 • Vi har en väl utbyggd elevhälsa med flera olika yrkeskategorier. Uppdraget är att främja elevers utveckling mot målen samt att förebygga ohälsa.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Sjöstadsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad