Skarpnäcks skola, F–9

Kärrtorpsvägen 95

Skarpnäcks skola ligger ett stenkast från Kärrtorps tunnelbanestation. Skolan är uppdelad i två huvudbyggnader. Nya och gamla skolan.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skarpnäck
Årskurser
F–9
Antal elever
927
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://skarpnacksskola.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Varje elev i Skarpnäcks skola är aktiv och kompetent, med en inneboende lust att lära och att utvecklas, oavsett social och kulturell bakgrund, förstaspråk, kön, och ålder. Varje individ har viktiga erfarenheter och kunskaper, vill lära i samspel med andra, och se mening och sammanhang med sitt lärande. Om ett barn inte har kvar och utvecklar det under sin grundskoletid på Skarpnäcks skola är det ett misslyckande för skolan.

Varje vårdnadshavare till de barn som går i Skarpnäcks skola är kompetent och erfaren, och besitter den största och djupaste kunskapen om sitt eget barn och barnets behov. Denna kompetens och erfarenhet ska Skarpnäcks skolas anställda alltid respektera och beakta i sin samverkan med barnet och barnets vårdnadshavare.

Inriktning

Varje elev som lämnar Skarpnäcks skola ska ha en positiv självbild, och ha uppnått en hög nivå avseende kunskaper, språk och demokratisk kompetens. Hon ska ha breda och samtidigt djupa kunskaper på områden som bidrar till att hennes fortsatta kunskapsutveckling kan bli effektiv. Hon ska kunna hantera språket i alla de sammanhang och för de olika syften hon kan behöva. Hon ska ha en djup demokratisk insikt och kompetens.

Måltider (max 500 tecken)

Måltider

Skolans restaurang har ett nyrenoverat härligt kök med toppmodern utrustning. I köket kan vi laga all sorts mat. På skolan serverar vi lunch till 1000 trevliga elever och pedagoger. Vi är ett bra inarbetat arbetslag som har många års erfarenhet av matlagning och servering. Vi tycker det är viktigt att ha en god kommunikation med eleverna. Kökschefen håller i skolans matråd tillsammans med elevrepresentanter två till tre gånger per termin.

Övrigt

Det centrala ordet i Skarpnäcks skolas kvalitetsutvecklingsarbete är systematik. Den viktigaste orsaken till att vi söker sätt att systematisera våra processer är att vi på det sättet hittar effektivare sätt att arbeta med kvalitet i våra processer, vilket leder till bättre resultat. Men det har många positiva delresultat på vägen dit. Bland annat bidrar det till medarbetarnas känsla av sammanhang ökar, eftersom uppdrag och aktiviteter som av medarbetare tidigare kunde betraktas som lösryckta, svårmotiverade och administrativt betungande idag uppfattas som att de tydligt hänger ihop med varandra och med de resultat som uppnås.

I förlängningen hoppas vi att de ska bidra till att fungera underlättande. I systematisk kvalitetsutveckling är det centrala nämligen inte att göra saker enligt en på förhand planerad ordning. Det centrala är att göra saker som både är och känns meningsfulla, som hänger ihop och som påverkar varandra positivt i den riktning vi vill driva utvecklingen.

Hitta hit

Uppdaterad