Skarpnäcks skola, F–9

Kärrtorpsvägen 95

Skarpnäcks skola är indelad i två huvudbyggnader med kringliggande lokaler på vardera sida av Kärrtorpsvägen. Skolans vision är hjärna, hjärta och hälsa. Vår vision ligger till grund för det dagliga arbetet på skolan.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skarpnäck
Årskurser
F–9
Antal elever
950
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Skarpnäcks skola är en grund- och grundsärskola från förskoleklass till och med årskurs 9.

Lärmiljö

Lärmiljön i skolans klassrum är utformad för att möta elevers olikheter.

Alla skolans elever har varsin digital enhet. Det finns också ett traditionellt skolbibliotek som möter elevernas läslust och även en podcaststudio.

Vi har två stora och vackra skolgårdar som ger möjlighet till både styrda och fria lekar som arrangeras av skolans rastgrupp.

Utemiljö

Båda skolbyggnaderna angränsar till olika former av grönområden. Skolgårdarna har stora fria ytor där det finns god möjlighet till överblick för att minska otrygghet. På skolgårdarna finns:

  • klätterställningar
  • gungor
  • fotbolls- och basketplaner.

Måltider

Maten lagas i skolans restaurang och vi använder hög andel ekologiska ingredienser. Vi vill att eleverna ska bli intresserande av den mat de äter och få prova många olika maträtter. Det finns alltid ett vegetariskt alternativ och en grönsaksbuffé. Vi jobbar aktivt för att minska matsvinnet.

Fritids

Fritids är en verksamhet som har stor betydelse för Skarpnäcks skola. Medarbetarna på fritidshemmet har en hög utbildningsnivå och ett välstrukturerat samarbete med skolan.

Grund- och grundsärskolan har fritidshem för förskoleklass fram till årskurs 3. I grundskolan är fritidshemmen indelade efter årskurs.

Fritidsklubben Loftet erbjuder eftermiddagsverksamhet för årskurs 4–6 och för grundsärskolans äldre elever finns möjlighet till KTT (korttidstillsyn).

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skarpnäcks skola har varit en särskilt utvald övningsskola för lärarutbildningens verksamhetsförlagda del och är numera en VFU-skola i den nya klusterorganisationen.

Skolan tar emot ett stort antal lärarstudenter och många av skolans lärare fungerar som handledare. Skolan har ett nära samarbete med lärare och forskare på Stockholms universitet kring utveckling av handledarrollen samt ämnesdidaktisk utveckling.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Skarpnäcks skola

Vi är en skola som många känner till och tycker om.

Henrik Ahlberg, rektor

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad