Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–6
Antal elever
320
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Skolan gör det möjligt till samarbete. Varje årskurs finns samlad i årskursteam och har möjlighet att samutnyttja lokaler, personal och andra tillgängliga resurser, för likvärdighet och en behovsstyrd fördelning av skolans resurser.

Lärare och fritidspersonal är indelade i arbetslag som har möten för planering av verksamheten varje vecka.

Lärmiljö

Skolan renoveras och står färdig sommaren 2022. Under tiden har skolan evakuerats till Kvickenstorpsskolans lokaler.

Utemiljö

Skolan ligger i ett lugnt område med närhet till natur och kommunikationer. På skolgården finns olika lekredskap, sandlådor och öppna ytor för lek och bollspel.

Måltider

Skolan har ett eget tillagningskök. Vi strävar efter ett hållbarhetstänk och ökad användning av ekologiska råvaror.

Fritids

Fritidsverksamheten bygger på det centrala innehållet i läroplanen. Vi är både inomhus och utomhus.

Vi fokuserar på lärandets sociala och demokratiska aspekter särskilt i fritidshemmets verksamhet.

Ditt barn har möjlighet att ha inflytande över de aktiviteter som sker på fritidshemmet och fritidsklubben.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi har traditioner och gemensamma aktiviteter som uppmärksammas under året.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Skönstaholmsskolan

Vi bygger gemenskap där människor och lärande växer!

Skolledningen

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad