Slättgårdsskolan, F–9

Frimurarvägen 11–17

Slättgårdsskolan ligger i ett blandat bostadsområde i Bredäng. Vi är en skola där alla blir sedda. Här får eleverna växa in i skolvärlden tillsammans med engagerade pedagoger – från förskoleklass till skolår 9.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skärholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
575
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://slattgardsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Slättgårdsskolan är en 1:1-skola med iPads. 1:1 står för att varje elev har varsin iPad som verktyg i undervisningen. Våra iPads ger oss möjligheter att samarbeta, visualisera, kommunicera och kompletterar undervisningen genom att göra lärandet motiverande, engagerande och aktuellt.

För elever i behov av särskilt stöd kan en iPad vara extra viktig då lärare får ytterligare möjlighet att individanpassa och skapa en tydlig struktur för att hantera vardagen i skolan.

Vår skolas huvuduppgift är att främja lärandet, så att våra elever stimuleras att inhämta kunskaper i hela sitt liv.

För elever och pedagoger i Slättgårdsskolan är det viktigt att eleverna når målen i LGR 11 samtidigt som de har inflytande över sitt eget lärande. Vi följer varje elev noga i deras kunskapsutveckling.

Våra elever och pedagoger får stöd via handledare, specialpedagoger, kuratorer och skolpsykolog i sitt strävande att lotsa eleverna mot förmågor och mål.

Slättgårdsskolan arbetar medvetet med att blanda åldersgrupper för att skapa en trygg och trivsam miljö, vilket påverkar lärandet positivt.

Slättgårdsskolan utgår ifrån att elever vill ta personligt ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö och att inflytandet stärker deras lust att lära. Det finns gott om lekytor och närheten till större grönområden inbjuder till många utomhusaktiviteter.

Skolan har ett utvecklat och inarbetat samarbete med föräldrar via en aktiv föräldraförening, vilket ger eleverna både trygghet och en stark känsla av tillhörighet.

Vi arbetar med att utveckla alla elevers sociala och emotionella förmågor och ett respektfullt förhållningssätt mellan oss alla på skolan.

Måltider

Restaurangen på Slättgårdsskolan bjuder på färg och mångfald när vi öppnar för lunch. Det är både klimatsmart och nyttigt att basera menyn på baljväxter, rotsaker, kålväxter, grönsaker, MSC-märkt fisk, ekologisk kött och fullkornsprodukter.

Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och köper endast livsmedel på auktoriserade och miljöcertifierade grossister. Klimatsmarta och goda måltider är vår signum.

Övrigt

Slättgårdsskolan har tre kuratorer som arbetar stadievis med inriktning på hälsofrämjande och förebyggande med elever och personal.

Värdegrund

Slättgårdsskolan värdegrund VARMT har skapats av eleverna tillsammans med personalen.

VÄRDEFULL, ANSVAR, RESPEKT, MILJÖ, TRIVSEL är värdeorden i vår värdegrund. Vi arbetar kontinuerligt med vår värdegrund och har en plan för hur vi arbetar med de olika orden i värdegrunden.

Hitta hit

Uppdaterad