Slättgårdsskolan, F–9

Årskurs F–4: Frimurarvägen 11. Årskurs 5–9: Vårholmsbackarna 100

Kontakt Visa alla bilder

På Slättgårdsskolan får ditt barn möjlighet att utveckla sin sociala förmåga att samspela med andra och bli utmanad kunskapsmässigt på sin egna nivå. Vi vill göra skillnad för alla våra elever och har goda resultat både socialt och kunskapsmässigt.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skärholmen
Årskurser
F–9
Antal elever
460
Organisationsform
Kommunal

Adresser

Vi har två adresser.

  • Årskurs F–4: Frimurarvägen 11.
  • Årskurs 5–9 och skolhälsovården: Vårholmsbackarna 100.

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Den pedagogiska resa som ditt barn gör på vår skola ska efter genomgången skolgång resultera i tre saker. Ditt barn ska

  • vara trygg individ som tror på sin egna förmåga med ett gott självförtroende
  • ha en god social förmåga att samspela med andra
  • ha lyckats på bästa möjliga sätt utifrån sin egna förmåga och förutsättningar.

Slättgårdsskolans huvuduppgift är att främja lärandet, så att ditt barn stimuleras att inhämta kunskaper i hela sitt liv. Våra pedagoger får stöd via förstelärare, specialpedagoger och kuratorer i sitt strävande att lotsa eleverna mot förmågor och mål.

Vi utgår ifrån att alla elever vill ta personligt ansvar för sitt lärande och sin arbetsmiljö.

Vi arbetar med att utveckla alla elevers sociala och emotionella förmågor och ett respektfullt förhållningssätt mellan oss alla på skolan.

Lärmiljö

Slättgårdsskolan har sin undervisning för eleverna i årskurs 5–9 i lokaler i Vårberg. Lokalerna är nyrenoverade och utrustade med nya möbler och projektorer i varje klassrum.

Eleverna i förskoleklass till och med årskurs 4 går i nybyggda lokaler i Bredängs ytterkant. Där har varje årskurs en egen hemvist i stora ljusa rum.

Alla elever på Slättgårdsskolan har tillgång till ett digitalt verktyg – iPad i förskoleklass till och med årskurs 6 och dator i högstadiet.

Utemiljö

Eleverna i Vårberg har tillgång till en multiarena på skolgården, där de på rasterna kan spela både fotboll och basket. I anslutning till skolgården finns även en nybyggd parklek där eleverna gärna vistas.

För de äldre eleverna finns en cafeteria där de kan köpa frukt och andra nyttigheter. Alla elever på skolan erbjuds ett rikt utbud av aktiviteter på rasterna.

Måltider

Slättgårdsskolans kök är både klimatsmart och nyttigt. Skolans kock baserar menyn på grönsaker, MSC-märkt fisk, ekologiskt kött och fullkornsprodukter. Genom variation och idérikedom får eleverna i sig de näringsämnen de behöver för att orka med skoldagen. Vi följer Livsmedelsverkets rekommendationer och köper livsmedel hos auktoriserade och miljöcertifierade grossister.

Fritids

Fritids erbjuder samtal, lek och olika estetiska uttrycksformer där elevernas samverkan utmanas och där de tränas i att utveckla självständighet och demokratiska färdigheter.

Leken ska alltid vara det centrala i pedagogens undervisning. Genom leken kan eleverna bearbeta de intryck som de fått under skoldagen. De får experimentera, använda en mångfald av uttryck, hitta nya lösningar och på ett skapande sätt omforma idéer och tankar till praktisk handling.

Bilder

Årskurs 5–9 till vänster, årskurs F–4 till höger.

Övrigt

Bra att veta

I samarbete med skolans engagerade föräldraförening har det byggts upp flera goda traditioner, bland annat picknick för alla barn under våren innan de ska börja i förskoleklassen.

Slättgårdsskolans dag är en av årets höjdpunkter där vi tillsammans uppmärksammar vilken fin skola vi har!

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Slättgårdsskolan

Slättgårdsskolan är en väl fungerande skola där det finns en vilja till utveckling, insikt om skolans mål och resultat: Skolan präglas av lugn och ro, ordning och reda.

Stockholms stads inspektörer

Kontakt

Uppdaterad