Smedshagsskolan, F–9

Smedshagsvägen 3

Visa på karta

Smedshagsskolan är en F-9 skola som ligger i Hässelby Villastad. Skolan har cirka 360 elever och växer stadigt. Vi har närhet till såväl naturen som kommunikationer.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–9
Antal elever
360
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://smedshagsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Vi arbetar i moderna och ändamålsenliga lokaler och med en bra it-standard. Skolan arbetar med två-lärarsystem, vilket innebär att vi har två undervisande lärare som grundbemanning, i alla teoretiska ämnen. Vårt värdegrundsarbete är synligt under hela läsåret i alla årskurser.

Våra lokaler är rymliga och uppdelade i klassrum med tillhörande två till tre grupprum. Vi har en härlig gymnastiksal, en stor matsal med centralkök samt en väl tilltagen entré. Vi har en stor skolgård med tillgång till konstfotbollsplan. Vi nyttjar naturen och naturreservatet i närområdet och bedriver vår uteverksamhet i närliggande parklekar.

Smedshagsskolan är en personaltät skola. Skolans pedagogiska verksamhet omfattar skol- och fritidshemsverksamhet samt förskoleklass med cirka 360 elever fördelat på tre arbetslag: lågstadiet, mellanstadiet och högstadiet.

Smedshagsskolans vision är "Hos oss kan alla nå sina drömmars mål" med det långsiktiga målet att alla elever ska nå gymnasiebehörighet. Vi arbetar långsiktigt med detta genom att satsa extra mycket på läsning och simkunnighet. Läsning är grunden till att lyckas i alla skolämnen och simkunnighet är dels livsnödvändig kunskap och dels en avgörande del av betyget i Idrott och Hälsa.

Nyckeln till att förbättra elevernas resultat ligger i skolans systematiska kvalitetsarbete där planering-genomförande-utvärdering och reflektion är av stor vikt. I varje upprättad pedagogisk planering med inkludering för elever med särskilda behov ska det framgå tydligt vilka förmågor som ska prövas och vilka kunskapskrav eleven arbetar mot.

Vårt mål är att höja måluppfyllelsen genom att se till att elever med behov får de anpassningar och det stöd de har rätt till i sin dagliga undervisning samtidigt som elever med höga resultat får den utmaning de behöver.

Skolans årskurs 7 ingår i projektet MVP - Mentors in Violence Prevention- vars mål är att förebygga våld bland barn och unga. Eleverna i år 4 arbetar med "Agera tillsammans" som är en omarbetad version av MVP, anpassat för mellanstadiet.

I de övriga årskurserna arbetar mentorerna regelbundet med åldersadekvata värdegrundsfrågor i samarbete med kurator.

Skolan satsar på att utveckla fritidshemmets och fritidsklubbens verksamhet gällande det pedagogiska planeringsarbetet. Skolans mål är att elevernas lärande ska genomsyra elevens hela skoldag. Skolans arbete med rastaktiviteter och fysisk aktivitet i klassrummen är en prioriteringsfråga för oss på Smedshagsskolan.

Hitta hit

Uppdaterad