Söderholmsskolan, F–6

Våruddsringen 202

Söderholmsskolan är en skola med hjärta. Vi sätter ditt barns kunskap först. Alla måste känna sig trygga och må bra för att nå bästa resultat. Det är vår vision och genomsyrar allt vi gör.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Skärholmen
Årskurser
F–6
Antal elever
360
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Söderholmsskolan välkomnar elever från förskoleklass till årskurs 6. Vår elevsammansättning bidrar till en lugn och trygg skolmiljö där de olika årskurserna får mycket eget utrymme men också chans att träffas under raster och gemensamma aktiviteter.

Förskoleklasserna håller till i egna lokaler lite utanför det stora skolområdet, vilket skapar en extra lugn och trygg skolstart för våra yngsta elever.

I förskoleklass till årskurs 3 har vi tre parallella klasser. Vi kompletterar utbildningen på ett naturligt sätt genom att lärare och fritidspersonal samverkar i arbetslag med ett gemensamt ansvar för att eleverna ska uppnå målen i läroplanen.

I årskurs 4–6 har vi två parallella klasser. Där arbetar tre heltidsanställda lärare i varje årskurs. Dessutom finns två heltidsanställda resurspedagoger som arbetar för att eleverna ska ha en trivsam och trygg tid i skolan.

Vi skapar en trygg skolmiljö för våra elever under hela dagen. Det gör vi exempelvis genom att ha ett trygghetsteam som finns ute på rasterna tillsammans med ordinarie rastvärdar.

Vi har också ett elevhälsoteam där skolpsykolog, skolkurator och skolsköterska samarbetar med specialpedagoger och speciallärare för att stötta de elever som har särskilda behov. Dessutom ingår skola och fritids i samma arbetslag och samverkar för att skapa trygghet.

Lärmiljö

En god lärmiljö är avgörande för goda resultat. I skolan finns matsal och fullt utrustade salar för idrott, slöjd, musik och bild. Alla klasser har ett fritidsrum som möjliggör samverkan. Som ett led i vårt trygghetsarbete dekorerar vi också våra lokaler med konst inspirerad av elevernas syn på vår vision.

Vår skolpsykolog utbildar personalen för ökad studiero genom ett arbetssätt som heter PAX. Det arbetet har gett mycket fina resultat. Kontakta oss gärna om ni vill veta mer om PAX.

Utemiljö

Vi har en minuts promenad ner till Mälarens strand och lika nära till parker, skog och tunnelbana. Både under lektionstid och fritidstid är vi ute i naturen och närheten till tunnelbanan möjliggör utflykter även utanför Vårberg.

Vår skolgård är stor och bjuder in till lek och rörelse men också till lugna stunder under körsbärsträden i Oasen. Eleverna kan låna bollar och annat kul under rasten.

Skolgården är indelad i zoner som alltid är bemannade av rastvärdar för ökad trygghet.

Måltider

Ditt barn bjuds på frukost, lunch och mellanmål i skolan. Allt lagas från grunden av vår kökschef, kock och två köksbiträden. Vi väljer livsmedel från Sverige så långt det är möjligt och minst 65 procent av alla livsmedel är ekologiska.

Lunchen består varje dag av en varmrätt, ett vegetariskt alternativ och en stor och varierad salladsbuffé. Maten är mycket uppskattad av både elever och personal.

Fritids

Fritids samverkar med skolan och samlar ihop dagens kunskaper genom skapande och kreativitet aktiviteter. Fritidstiden erbjuder också återhämtning efter en hel skoldag. Utifrån läroplanen arbetar vi med att uppnå målen för jämlikhet, ansvarstagande, lek och kreativitet.

För att säkerställa att vi arbetar med våra uppsatta mål skriver vi en pedagogisk planering för varje aktivitet som utvärderas kontinuerligt.

Välkommen till fritids på Ior, Tiger, Uggla och Puh!

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi samarbetar sedan 2017 med El Sistema, vilket innebär att eleverna får möjlighet att lära sig spela blåsinstrument under skoltid med duktiga musikpedagoger från Kulturskolan.

Vi har en fritidsverksamhet för elever i årskurs 4–6 som kallas Klubben. Här kan ditt barn pyssla, göra läxor, spela pingis, lyssna på musik och mycket annat. Klubbens verksamhet leds av tre resurspedagoger som under skoldagen samverkar med årskurserna 4–6.

Vi uppmärksammar olika traditioner vilket är mycket uppskattat. Vi utformar undervisning, fritidsaktiviteter och skolmåltider efter temat, vilket skapar en rolig och annorlunda skoldag.

Vi arbetar med språket i fokus och använder vårt skolbibliotek som en del av den pedagogiska verksamheten. Här arbetar vår läspedagog med alla klasser och det finns ett stort utbud av böcker både på svenska och på andra språk.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Söderholmsskolan

Söderholmsskolan är en pärla i Skärholmen.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad