Södermalmsskolan, F–9

Timmermansgatan 21

Södermalmsskolan är en F-9 skola som ligger vid Mariatorget på Södermalm. Skolan har en mycket god elevtillströmning och anses vara en populär skola. Vi tar emot elever från förskoleklass upp till årskurs 9 i grundskolan.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
860
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://sodermalmsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Vi tar även emot elever från årskurs 1 till årskurs 9 i grundsärskolan samt har en förskoleklassgrupp för elever som förbereds för grundsärskola. Skolan har även en CSI-grupp för elever i årskurs 6-9.

Skolans samtliga verksamheter samverkar för att skapa en helhet för eleven. Vi välkomnar alla elever. Alla ska trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på eleven utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktigt som sociala kompetenser. Alla elever har ansvar och inflytande över sin egen lärandeutveckling, gruppens arbete och skolan som helhet.

Södermalmsskolans värdegrund

"Vi har ett positivt och normkritiskt förhållningssätt. Vi uppmärksammar och förstärker det som är bra och bygger på var och ens inneboende resurser. Tillsammans skapar vi ett gott arbetsklimat! Vi respekterar varandra, bryr oss om och hjälper till. Våra förväntningar på varandra är höga; vi utgår ifrån att alla gör sitt bästa! Vi värnar om vår miljö. Genom regelbundna utvärderingar skapar vi förutsättningar för utveckling."

Varje läsår inleds terminen med värdegrundsdagar där alla elever arbetar konkret med värdegrund och ordningsregler så att alla elever ska vara väl förtrogna med skolans värdegrund och ordningsregler. Vi arbetar ständigt med systematiskt kvalitetssäkringsarbete på skolan. Att systemen är tydliga, förankrade och regelbundet utvärderade ser vi som en förutsättning för att komma vidare i vårt kvalitetsarbete. Alla som arbetar på skolan gör varje dag sitt yttersta för att leverera en skola av god kvalité så att våra elever har goda kunskapsresultat och trivs och känner sig trygga på skolan.

Vi är stolta över vår skola och jobbar för att ständigt utveckla oss. Att vara en bra skola för alla är en självklar vision för oss på Södermalmsskolan!

Måltider

Vi serverar varje dag två huvudrätter varav den ena alltid är vegetarisk.

Hitta hit

Uppdaterad