Södermalmsskolan, F–9

Timmermansgatan 21, Sankt Paulsgatan 41

På Södermalmsskolan ska alla trivas, vara trygga och känna arbetsglädje. Vi ser på ditt barn utifrån ett helhetsperspektiv där goda kunskaper är lika viktigt som sociala kompetenser.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–9
Antal elever
870
Organisationsform
Kommunal

Inför att söka skola

Välkommen till informationsmöte där vi berättar om vår skola och verksamhet.

Informationsmöte om att söka till förskoleklass

Informationsmöte om att söka skola

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Södermalmsskolan tar emot elever från förskoleklass upp till årskurs 9 i grundskolan och grundsärskolan.

Eleverna är indelade i åldershomogena arbetslag med cirka 84 elever per årskurs.

Skolan är uppdelad på flera skolbyggnader:

  • Gamla Maria skolbyggnader, där förskoleklass till årskurs 3 finns.
  • Södermalmsskolebyggnaden, där årskurs 4 till 9 finns.

Vi har en samlad skoldag med fritidshemsverksamhet för förskoleklass till årskurs 3 och erbjuder en mellanstadieverksamhet för årskurs 4–6. För våra elever i grundsärskolans årskurs 7–9 erbjuder vi korttidstillsyn. Skolans samtliga verksamheter samverkar för att skapa en helhet för eleven.

Våra elever trivs och känner sig trygga på skolan. Det visar de enkäter som vi regelbundet genomför. All personal arbetar aktivt med skolans värdegrund som eleverna själva har haft en stor del i att ta fram. Vi har mycket engagerade, kompetenta och skickliga medarbetare hos oss.

Se filmen om Södermalmsskolan

Södermalmsskolan, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Södermalmsskolan, anpassad grundskola, 1–9

Lärmiljö

Att Södermalmsskolan är uppdelad i flera skolbyggnader med två separata skolgårdar gör att eleverna upplever skolan som en lagom stor skola där de känner sig trygga.

Vi har väl utrustade klassrum och specialsalar och en god tillgång till digitala enheter. Alla elever har sin egen lärplatta och vi har kommit långt vad gäller digitaliserad undervisning.

Vi arbetar medvetet och normkritiskt med att ständigt förbättra och utveckla elevernas lärmiljö.

Utemiljö

Gamla Maria skolgård har stor yta och är separerad från skolgården för eleverna i årskurs 4–9, vilket bidrar till att skapa en trygg utemiljö.

Båda skolgårdarna har en rastbod med utlåningsmöjligheter och skolgårdsgruppen värnar skolgårdsmiljöerna och ansvarar för rastaktiviteter. Rastvärdarna bär väl synliga västar så att ditt barn lätt kan se vilka vuxna som finns tillgängliga.

Vi gör även utflykter till närliggande grönområden, idrottsanläggningar och parker.

Måltider

Skolan får maten levererad från ett närliggande, externt kök. Dagens lunch består alltid av två rätter, varav en är vegetarisk.

Kökspersonalen kompletterar huvudrätterna med goda tillbehör och en fräsch salladsbuffé. Minst 50 procent av maten är ekologisk.

Vid ingången till matsalarna finns så kallade "visningsskåp" där ditt barn kan se hur dagens måltid kan komponeras på bästa sätt för att bli så näringsrik och inspirerande som möjligt.

Fritids

Södermalmsskolans fritidshem är integrerade i skolan och fungerar mycket väl. Samtliga fritidshem arbetar mot samma mål, som är förankrande i läroplanen på ett tydligt sätt.

Undervisningen i fritidshemmet kompletterar undervisningen i förskoleklass, grundskola och grundsärskola och samplaneringen ger många fördelar.

Ett tydligt och systematiskt förmågearbete (ansvar, samarbete, kommunikation och tillit) på fritidshemmet spiller, på ett positivt sätt, över på de övriga verksamheterna.

Bilder

Övrigt

Vi är stolta över våra goda kunskapsresultat, höga måluppfyllelse och att våra elever trivs och känner sig trygga.

Våra lärare är legitimerade och vårt fritidshem bemannas i hög utsträckning av behöriga fritidspedagoger/lärare i fritidshem.

Vi har ett mycket kompetent elevhälsoteam och en elevhälsoplan.

Vi har ett inkluderande förhållningssätt, vilket innebär att vi utgår ifrån att alla ingår och bidrar. Att känna gemenskap är en hörnsten i vårt sätt att se på inkludering.

Utöver den ordinarie undervisningen erbjuder skolan ditt barn läxhjälp och bonustid.

Varje läsår inleds med värdegrundsdagar där alla elever arbetar konkret med värdegrund och ordningsregler.

Vi värdesätter samarbetet med föräldrar och har ett skolråd med mycket engagerade föräldrarepresentanter.

Sociala medier

Följ oss gärna på Instagram.

Södermalmsskolan på Instagram

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Södermalmsskolan

Min son känner sig glad och trygg i skolan, han tycker att lärarna är bra på att lära ut nya saker. Själv tycker jag att det är bra att lärarna och fritidspedagoger har rätt utbildning.

Förälder med barn på Södermalmsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad