Södra Ängby skola, F–9

Blackebergsvägen 100

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Södra Ängby skola ska ditt barn känna sig välkomnad och trygg. Med bra sammanhållning och glad energi vill vi att vår skola ska vara den bästa skolan för alla som går och jobbar här.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Bromma
Årskurser
F–9
Antal elever
800
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 9

På Södra Ängby skola är kunskap, nytänkande och tradition viktiga ledord.

Följ oss gärna på sociala medier

Södra Ängby skola på Instagram

Södra Ängby skola på Facebook

Lärmiljö

Pedagogerna på Södra Ängby skola har sina administrativa arbetsplatser i anslutning till undervisningssalarna. Det ska vara tryggt i skolans korridorer och nära till mentorerna om ditt barn behöver hjälp med något.

Södra Ängby skola har en lektionsmodell som skapar förutsägbarhet. Med hjälp av ”Ängbymodellen” vet eleverna vad de kan förvänta sig på lektionerna.

Alla klassrum har extra utrustning för att göra lärmiljön tillgänglig för alla elever.

Utemiljö

Rörelse är viktigt för oss på Södra Ängby skola. Skolan har trivselledare och ansvariga pedagoger som ser till att eleverna på låg- och mellanstadiet aktiverar sig på rasterna.

Skolgården är stor och har många olika redskap som gör rasterna aktiva och lekfulla. Vi har dessutom tillgång till Södra Ängby bollplan i absolut anslutning till skolan vilket berikar både idrottsundervisningen och rasterna.

Närheten till bra kommunikationer och natur är en bonus som vi försöker nyttja i undervisningen.

Måltider

På Södra Ängby skola har vi ett eget tillagningskök. Vår kökschef Peter serverar näringsriktig och god mat enligt de regelverk som staden har för sina skolor.

Det finns alltid vegetariska och animaliska rätter att välja på och vi försöker servera ekologisk mat i så stor utsträckning som möjligt.

På matråden ska eleverna på vår skola ges möjlighet att påverka både utbud och miljö i matsalen. Att restaurangen dagligen håller med en extra god sallad uppskattas av alla.

Fritids

Fritidshemmet på Södra Ängby skola arbetar integrerat med skolverksamheten. På fritidshemmet ska ditt barn få möjlighet att efter skoldagen också kunna träna på grundläggande färdigheter i matematik och språk. Viktigast är dock att eleverna som går på skolans fritidshem får möjlighet att leka men också att träna på socialt samspel och lära sig sådant som att vänta på sin tur.

På fritidsklubben har vi bra lokaler som ger möjlighet till både spel och skapande.

Bilder

Södra Ängbys ljushall

Övrigt

Trygghet och trivsel

Trygghet är avgörande för lärandet. Därför har vi särskilda trygghetsdagar. Vi har ett trygghetsteam och en socialpedagog anställd på heltid.

Eleverna på Södra Ängby skola trivs på sin skola. Vi har också en hög andel elever som upplever att de har studiero.

På Södra Ängby skola ges eleverna möjlighet till hjälp med läxor. En mycket hög andel elever blir också gymnasiebehöriga.

Bra att veta

Hunden Tim, av konstnären Olav Westphalen, vaktar utanför huvudentrén. Tim symboliserar tryggheten på skolan. Statyn var en gåva av staden vid återinvigningen.

Skolans ljushall används inte bara för rastaktiviteter. Där har vi trevliga samlingar och vårt luciafirande.

Skolan har låg personalomsättning, något som skapar ordning och reda och bra kontinuitet i vårt utvecklingsarbete.

Södra Ängby skola har nästan uteslutande behöriga lärare.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Södra Ängby skola

Fina traditioner och bra värderingar

Förälder

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad