Sörgårdsskolan, F–6

Tenorgränd 5

Sörgårdsskolan är en F-6 skola med cirka 240 elever och 40 medarbetare. Sörgårdsskolan ligger i Kälvesta och omges av fina grönområden samt med goda kommunikationer. Skolans skolgård har nyligen rustats upp och inbjuder till lek och rörelse.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–6
Antal elever
240
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://sorgardsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

Uppgift saknas

Om ikoner för tillgänglighet

Tillsammans med Björnbodaskolan bildar vi en skolenhet med över 600 elever. Sörgårdsskolan har en till två paralleller i årskurserna. Skolan är organiserad i arbetslag F-1, 2–3 och 4–6 där skola, fritidshem och fritidsklubb ingår. Skolan har en administrativ grupp, elevhälsoteam samt ledningsgrupp. Skolenhetens ledningsgrupp består av rektor, två biträdande rektorer för Björnbodaskolan, en biträdande rektor för Sörgårdsskolan och en administrativ chef.

I arbetslagen arbetar lärare, fritidspedagog, barnskötare, resurspedagog/elevassistent och leds en arbetslagsledare. I administrativa gruppen ingår kökspersonal, vaktmästare, IT-samordnare och skolsekreterare. Gruppen leds av administrativ chef. I elevhälsoteamet arbetar skolsköterska, kurator, specialpedagog, SVA-lärare och skolpsykolog. Elevhälsoteamet leds av rektor. Båda skolorna har goda resultat där inkludering, formativ undervisning och digitalisering är prioriterade områden.

Måltider

Varje skoldag serveras skolans elever skollunch som lagas i Björnbodaskolans tillagningskök. Skolmåltiderna regleras av lagar och förordningar som skollagen, livsmedelslagstiftningen och arbetsmiljölagstiftningen. Alla skolans verksamheter har ett pedagogiskt syfte och detta gäller även skolmåltiderna. Tillsammans med skolans undervisning ska skolmåltiderna grundlägga och främja goda matvanor, som är hållbara på sikt för både hälsa och miljö.

Hitta hit

Uppdaterad