Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
F–6
Antal elever
230
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

På Sörgårdsskolan har ditt barn undervisning och fritids i samma lokaler.

Vi har tre arbetslag.

Lärmiljö

Vi undervisar utifrån ditt barns lärande och upplevelser i klassrummet. Skolan har goda resultat. Vi prioriterar samverkan kring lärandet, inkludering, bildande undervisning och digitalisering.

Utemiljö

Vår skolgård har konstgräsplan, motorikbanor och ytor som uppmuntrar till lek och rörelse. Ditt barn kan vara med på planerade och styrda aktiviteter på rasterna och under fritidshemstiden.

Skolan omges av fina grönområden och har goda kommunikationer med buss strax utanför skolans område.

Måltider

Ditt barn serveras lunch varje dag som lagas i Björnbodaskolans tillagningskök.

Fritids

Vi har samma pedagogiska plattform som resten av skolan. Fritidshemmet kompletterar skolan både om innehåll och tid. Personalen från fritids är med i klassrummen för att hjälpa till och stötta ditt barn för att nå sina mål.

Fritids ska vara en plats där ditt barn känner trygghet och trivsel, som är en förutsättning för ditt barns utveckling. Vi utvecklar ditt barns sociala kompetens och erbjuder givande aktiviteter både inomhus och utomhus. Det finns även möjlighet till avkoppling och vila.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Sörgårdsskolan bildar en skolenhet tillsammans med Björnbodaskolan .

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Sörgårdsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad