Storkyrkoskolan, F–6

Svartmangatan 20–22

Vi arbetar kreativt och stimulerande för att förbereda ditt barn för framgång i framtiden. Vi möts, oavsett ålder, kön och religion med värdegrunds- och trygghetsarbete i fokus. Ta del av vår gemenskap med staden som klassrum.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–6
Antal elever
160
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

När ditt barn börjar i förskoleklasspersonalen möts ditt barn där hen är i sin utveckling. Vi fokuserar främst på att

 • främja social gemenskap
 • stimulera utveckling och lärande

Gemenskap, glädje, lust att lära och trygghet är viktiga ledord i vårt arbete.

Vi stävar efter att ditt barns akademiska utveckling sker i samspel med humanistiska och konstnärliga värden och vi lägger stor vikt vid vårt värdegrundsarbete som genomsyrar varje del av skolan.

Vår personal har ett otroligt engagemang, vilket gör att alla känner alla och möjligheten är stor att bli sedd och lyssnad på. Med det varma hjärtat hos personalen är skolan perfekt för ditt barn som söker en kreativ och normkritisk skola med höga förväntningar.

 • Förskoleklass till och med årskurs 3 samt fritidshemspersonalen bildar ett arbetslag
 • Årskurs 4 –6 bildar ett arbetslag.

Det är viktigt för oss att den fysiska, pedagogiska och sociala lärmiljön fungerar för ditt barn oavsett ålder och vi integrerar it och teknik i undervisningen för att förbereda ditt barn inför framtiden.

Vi anpassar möblering och material i klassrummen med skärmar, begreppskort, sittkuddar, hörselkåpor och mycket mer. Vi har 100 procent legitimerade lärare och lärare mot fritidshem från förskoleklass till årskurs 6.

Vi är stolta över den utbildning vi ger våra elever och tycker att det är viktigt att barnen får använda sin kreativitet och fantasi samtidigt som vi har ett tydligt kunskapsfokus.

Från hösten 2022 slår Storkyrkoskolan upp portarna med dans på schemat. Vi ser att behovet att röra på sig aldrig varit så stort som nu.

Genom dansen skapar vi en oas från stress och krav och ökar ditt barns självtillit till både kunskaper och sin egen förmåga. Det genererar glädje och energi hos ditt barn och en större förmåga att ”ta plats” både rumsligt och metaforiskt.

Vi skapar tillfällen för lärande genom teori och estetiska uttrycksformer. Dansen läggs utöver gällande timplan.

Inför att söka skola

Välkommen på informationsmöte där vi berättar om vår verksamhet.

Informationsmöte om att söka till förskoleklass och skola

Lärmiljö

Skolan präglas av en respektfull och familjär stämning där alla elever blir sedda.

Vi fokuserar på bland annat

 • hälsa
 • genus
 • trygghet
 • relationer.

Vårt starka elevhälsoteam arbetar aktivt med eleverna både socialt och akademiskt.

Vi har ett aktivt elevråd, matråd och digitalt råd där ditt barn är med och påverkar.

Skolan har

 • matsalar
 • klassrum
 • slöjdsalar
 • fritidshem
 • hemkunskapssal
 • bibliotek/mediatek
 • idrottshall och bad.

Utemiljö

Skolan ligger mitt i Gamla Stan med utsikt över inloppet, Slussen och Södermalm från klassrummen.

På rasterna har ditt barn möjlighet att delta i organiserade aktiviteter och låna material i vår bod. Ditt barn kan till exempel

 • gunga
 • spela fotboll på vår konstgräsplan
 • klättra i våra nyrenoverade klätterställningar.

Vi har ofta vuxna ute på skolgården som en hjälpande hand för ditt barn.

De yngre barnen har tillgång till en mindre skolgård som är uppbyggd som en lantgård.

Måltider

I vår fina skolrestaurang Munken serveras alltid ett vegetariskt alternativ och ofta olika former av sallader. Vi tycker att det är viktigt med god kvalitet och hög nivå på ekologiska produkter och satsar på detta.

Vår matsal ligger i gamla medeltida valv under jord och man kan, förutom att njuta av det fina sällskapet, höra historiens vingslag som sakta slår kring bord och stolar.

Fritids

Undervisningen på fritidshemmet stimulerar ditt barns utveckling och lärande och erbjuder en meningsfull fritid.

Fritidshemmet är en kompletterande och viktig faktor till den obligatoriska skolan både innehållsmässigt och tidsmässigt. Tillsammans skapar fritidshemmet och skola en heldagsomsorg med fokus på lärande och glädje.

Fritidshemmet och klubbverksamheten erbjuder ditt barn olika arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg i lärandet.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Storkyrkoskolan har funnits i sin nuvarande form sedan slutet av 1800-talet men har funnits sedan början av 1300-talet. Skolans källarvalv, där aula och matsal ligger, härstammar från Svartbrödraklostret och grundades 1336.

Vi når fina resultat när det gäller både meritvärde, gymnasiebehörighet och elevenkät.

Vi har läxhjälp i alla årskurser av behörig personal.

Skolan har flera gamla traditioner

 • julfirande i Finska kyrkan
 • sommaravslutning med dans i Storkyrkan

Det kulturhistoriska arvet och bildning är viktigt för oss på Storkyrkoskolan.

Skolan använder sig av både analoga och digitaliserade undervisningsmetoder i klassrummen.

Vi arbetar utifrån värdegrunden att alla ska få vara som de är. Syftet är att främja ditt barns självkänsla och gemenskap.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Storkyrkoskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad