Sundbyskolan, F–9

Sundbyvägen 88–98

Sundbyskolan är en stor skola som påminner om en egen liten by med alla sina byggnader. På skolan går det cirka 850 elever från förskoleklass till årskurs 9 och det arbetar runt 100 personer på skolan med hög kompetens inom sina specialområden.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Årskurser
F–9
Antal elever
794
Organisationsform
Kommunal

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.

Sundbyskolan är en skola med tre till fyra paralleller där eleverna kan gå från förskoleklass upp till årskurs 9. Skolan ska vila på beprövad erfarenhet och vetenskaplig grund. Därför tar vi stöd av aktuell forskning i arbetet för högre måluppfyllelse och i vårt värdegrundsarbete.

Sundbyskolan är en skola med goda förutsättningar att nå höga resultat. Vi har en ständigt pågående diskussion kring hur vi ska arbeta för att ytterligare utveckla vår verksamhet. Våra utvecklingsområden handlar om tydlighet i mål och resultatuppföljning, gensvar till eleverna och likvärdighet i bedömningen liksom värdegrundsarbetet som är ett ständigt fokusområde. Vi vill hela tiden förbättra oss i syfte att ge den bästa utbildningen.

Digital informationskväll

Välkommen på digital informationskväll!

Digital informationskväll på Sundbyskolan

Måltider

Vi har ett eget tillagningskök. På Skolrestaurangen Glada Gaffeln tillagas och serveras dagligen två huvudrätter, varav en är vegetarisk. Till lunchen finns det även salladsbuffé, bröd och mjölk till. Sundbyskolan serverar bra skollunch med bra näringsinnehåll. Vi vet att detta leder till bättre studieresultat. Vid behov av specialkost och vegetarisk kost ska en blankett fyllas i och lämnas in till mentor eller klasslärare som vidarebefordrar till skolsköterska och kökschef.

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad