Tullgårdsskolan, F–6

Tullgårdsgatan 2

Tullgårdsskolan ligger på Södermalm i vid Hammarbyslussen, Saltsjön, med närhet till både natur och storstadsliv. Skolan byggdes och invigdes 1995. Per årskurs har vi cirka 58 elever och skolans personal består av cirka 60 personer.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
F–6
Antal elever
410
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://tullgardsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

På Tullgårdsskolan finns förskoleklass, grundskola årskurserna 1–6 samt fritids- och mellanstadieverksamhet. Tullgårdsskolan har en mycket god elevtillströmning och är en välfungerande skola med goda resultat. Vår vision är:

  • Motivation och kunskap, tillsammans för en hållbar framtid

På Tullgårdsskolan anser vi att grunden för lärande är att man är trygg. Vi har en hög personaltäthet och jobbar efter devisen att alla elever är allas elever, två viktiga faktorer som vi ser skapar trygghet och trivsel på skolan. Vi arbetar efter skolans värdegrund, som är: skolan ska vara en trygg plats där alla känner att de kan få ett professionellt och bra bemötande, oavsett vart du kommer ifrån, vem du är eller vill vara.

Skolan är hbtq-certifierad, vilket innebär att vi arbetar med normer och värden kontinuerligt i verksamheten som en del av trygghetsarbetet som ständigt pågår på skolan. Vi strävar efter en god lärmiljö och ett öppet och tillåtande klimat. Varje elev ska känna sig sedd och se sig som en tillgång till gruppen. Vi strävar efter att stimulera varje elevs utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt utbildning, samt främja deras sociala utveckling. De får möjlighet att leka och lära, utveckla ett rikt språk, känna delaktighet och inhämta goda kunskaper.

Undervisning och lärande på Tullgårdsskolan ska vara intressant, kreativ och spännande. Det är viktigt för oss att erbjuda ett varierat arbetssätt och ta till vara på elevernas egna tankar och idéer. Samspelet mellan elev och pedagog är grundläggande. På Tullgårdsskolan jobbar vi för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. För oss är tidiga insatser en självklarhet och vi har därför extra resurslärare både i matematik och svenska under de första skolåren. Vi arbetar inkluderande och med ett lågaffektivt förhållningssätt. I undervisningen sätter vi upp tydliga mål och där får eleverna möjlighet att ständigt utvecklas samt lära av varandra. I förskoleklassen kombineras förskolans och skolans arbetssätt och metodik, och därav är leken ett stort inslag i verksamheten. I leken utbyter vi erfarenheter, inhämtar kunskaper och utvecklar vår kreativitet. Vi tränar även fantasi, social kompetens, motorik och språket.

Vi har höga mål och förväntningar på elevernas digitalisering. Alla elever har en egen lärplatta. Det är varje elevs demokratiska rättighet att ha gedigen och hållbar digital kunskap.

Måltider

På skolan tillagar vi vår egen mat och hälften av alla livsmedel vi köper in är ekologiska. Eleverna serveras två rätters lunch, varav den ena är ett vegetariskt alternativ. Till detta finns ett salladsbord och bröd. Eleverna som ingår i fritidsverksamheten serveras också mellanmål.

Övrigt

Vill du veta mer om Tullgårdsskolan är du varmt välkommen att titta in på vår hemsida.

Hitta hit

Uppdaterad