Västertorpsskolan, F–6

Störtloppsvägen 2

Västertorpsskolan är en F-6 skola med cirka 550 elever. Skolan ligger i Västertorp, cirka 15 minuter med tunnelbanans röda linje från T-centralen.

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
544
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://vastertorpsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering Kontrastmarkering
  • Tillgänglig hiss Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Västertorpsskolan är en treparallellig, grundskola. Vi har ett medvetet arbetssätt för att skapa en lugn och trygg miljö för lärandet. Vår värdegrund "STARE" genomsyrar hela vår verksamhet och står för: Samarbete - Trygghet - Arbetsglädje - Respekt - Empati.

Våra lärare samarbetar i årskursvisa arbetslag där de tillsammans ansvarar för undervisningen i hela årskursen. Varje klass har sitt klassrum och sin klasslärare. I våra arbetslag arbetar också klasslärare, fritidslärare och fritidspersonal tillsammans i en organisation där eleven möter samma pedagoger under alla delar av skoldagen.

Skolan satsar på kontinuerlig pedagogisk kompetensutveckling. De senaste åren har den bland annat fokuserats på läsning, programmering i ämnesundervisningen, NO/Teknik, samverkan skola-fritids och på att höja kompetensen i alla yrkesgrupper så vi ytterligare ökar vår andel behörig personal i vår verksamhet.

Vi har trivsamma och funktionella lokaler och en skolgård som inbjuder till mycket rörelse och lek, med bland annat en multiarena och nya lekredskap. Vi har en rast- och rörelsepedagog anställd som ansvarar för att det finns meningsfulla aktiviteter för våra elever på rasterna.

Vi har ett väl fungerande elevhälsoteam, där skolledning, specialpedagoger, skolsköterska, kurator och skolpsykolog ingår.

Övrigt

Skolan är under tillbyggnad. Vi får bland annat ny matsal, nya klassrum för lågstadiet/hemvist för fritidshemmen och hemkunskapssalar. När utbyggnaden är klar kommer skolan att har cirka 800 elever i årskurs F-6.

Hitta hit

Uppdaterad