Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Hägersten-Älvsjö
Årskurser
F–6
Antal elever
540
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

I förskoleklasserna påbörjas det viktiga arbetet med att lära ditt barn skolans regler och rutiner. Ditt barn ska känna sig trygg med sina klasskamrater och med pedagogerna på skolan.

I årskurserna 1–6 är det viktigt att vi ger elever med svårigheter rätt stöd för en god kunskapsutveckling. Elever med behov av större utmaning får också stöd och vi fortsätter stötta eleverna i deras sociala utveckling.

Alla elever ska ha förtroendefulla vuxna på skolan.

På skolan arbetar vi läroplansstyrt i alla våra verksamheter, förskoleklass, skola och fritidshem. Vår värdegrund sammanfattar vi i HEARTS, som står för

  • Hälsa
  • Empati
  • Arbetsro
  • Respektfull
  • Trygghet
  • Samarbete.

Lärmiljö

Skolan har verksamhet i olika byggnader.

  • Hus A och B firar 70 år 2021 och där går elever i årskurs 3–6
  • I det gröna G-huset, som stod klart i januari 2021, går elever i årskurs F–3 och där finns även skolans nya matsal
  • I F-huset har vi två idrottssalar och lokaler för skolans Särskilda undervisningsgrupp.

Skolan har en fantastisk ljushall där vi har vårt bibliotek som är uppskattat och bidrar till en lugn miljö i hela huset.

Utemiljö

Vi har en skolgård som erbjuder aktivitetsmöjligheter till alla eleverna från förskoleklass och upp till och med årskurs 6.

Vi har en rastpedagog som erbjuder en aktiv rast, som bidrar till lugnare och tryggare raster för ditt barn.

I närområdet finns flera fina parker som skolan använder som utflyktsmål både för skola och fritidshem.

Måltider

Vi har ett tillagningskök som erbjuder alla på skolan en näringsrik och omväxlande kost. Varje dag erbjuds ett vegetariskt alternativ till huvudrätten.

Det finns alltid pasta för att göra en pastasallad, om någon inte tycker om maten som serveras.

Skolan är sockersmart och vi väljer våra tillfällen då vi bjuder på det lilla extra till våra elever.

Fritids

Vår fritidshemsverksamhet är målstyrd liksom alla annan verksamhet. Vi erbjuder aktiviteter som både rör grov- och finmotorik, skapande och utvecklar elevernas sociala förmågor.

Fritidshemmen har i uppdrag att utmana ditt barn att prova på olika aktiviteter. Vi har olika grupper så att alla får prova på att göra alla aktiviteter.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Västertorpsskolan är en skola i förändring. Skolledning och personal analyserar resultat tillsammans för att se vilka delar vi behöver utveckla. Vi satsar både på att titta på elevernas kunskaper i ämnen och att analysera trygghetsenkäter och Stockholms stads enkäter.

Vårt mål är att ha elever som är trygga på skolan och får det stöd och den hjälp de behöver. Vårt mål är också att ha en god kommunikation med vårdnadshavare så att vi tillsammans kan samarbeta kring eleven. Vi vill ha den bästa verksamheten för de eleverna som går på Västertorpsskolan.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Västertorpsskolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad