Vintertullsskolan, 7–9

Vintertullstorget 54

Visa på karta

Vintertullsskolan är en resursskola som vänder sig till elever i behov av särskilt stöd. Undervisningen är anpassad efter elevens behov och förmåga. Vi arbetar i små grupper med hög lärartäthet i anpassade lokaler.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Södermalm
Årskurser
7–9
Antal elever
38
Organisationsform
Fristående
Webbplats
http://www.vintertullsskolan.se/

Tillgänglighet

  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Inriktning

Vintertullsskolan firade 20 år den 19 december 2018. Vi bjöd in några tidigare elever som berättade för nuvarande elever om vad Vintertullsskolan har och har haft för betydelse för deras personliga utveckling. Skolan är oförändrat helt uppbyggd för elever med omfattande behov av särskilt stöd. Vi följer grundskolans läroplan och erbjuder en skolgång som möter elevernas särskilda behov i små undervisningsgrupper med hög lärartäthet.

Vintertullsskolan är en fristående resursskola för elever i årskurs 7-9 belägen på Södermalm. Vi har kontinuerlig intagning under hela läsåret förutsatt att det finns plats.

Vårt mål är att du som elev på Vintertullsskolan ska känna dig trygg, inspirerad och motiverad. Varje klassrum är utrustat med smartboards som hjälper eleverna att visualisera undervisningen på ett mer tydligt och strukturerat sätt. Varje elev har även tillgång till en egen dator. Vintertullsskolan följer grundskolans läroplan och kursplanerna är individuellt lagda.

Vi använder en beprövad pedagogik som går ut på att teoretiska ämnen sätts in i sammanhang som är förståeliga för eleverna. Lektionsupplägget går att känna igen från dag till dag. Vår vision är att skapa goda läromiljöer där vi kan ge eleverna goda möjligheter att nå sina mål i skolan. Tidiga förebyggande insatser är avgörande för att elever med särskilda behov ska lyckas i skolan. Bra skolgång är en skyddsfaktor för ett framtida bra liv.

Vi vill att eleverna upptäcker sin egen förmåga och lust till att lära. Självförtroendet ökar i takt med att tron på den egna inlärningsförmågan växer och insikten ”jag kan”. Vår strävan är att eleverna ska få utveckla sina förmågor och egenskaper som krävs för att de ska finna en väg vidare i livet och bli självständiga och framgångsrika samhällsmedborgare. ”Tillsammans har vi roligt och lär för livet.”

Måltider

Vintertullsskolan följer de riktlinjer som skolverket, Livsmedelsverket och kommunen har kring maten. Maten tillagas med råvaror av hög kvalitet från utvärderade och godkända leverantörer av KRAV-certifierade kök, till exempel är all fisk som serveras MSC-märkt. Alla rätter är näringsberäknade och garanterar att de följer SNR:s fastställda rekommendationer. Specialkost serveras vid födoämnesintolerans, alternativt vid behov av växtbaserad kost.

Övrigt

År 1994 startade vår verksamhet i kommunal regi under namnet S:t Örjans Jourgrupp tillhörande S:t Örjans Skolor. Vi vände oss till elever i grundskolan som var i behov av extraordinära stödåtgärder, under en kortare eller längre tid, där rektor vid hemskolan, i samråd med vårdnadshavare och elevhälsan, ansåg sig sakna förutsättningar för att ge eleven stöd. För att förbättra verksamheten ytterligare och tillgodose krav från elever och föräldrar avknoppades vi år 1998 från S:t Örjans Skolor.

Hitta hit

Uppdaterad