Skolgård

Fritidsklubben Granen, Loviselundsskolan

Beata Sparres Gränd 16

Visa på karta

Fritidsklubben Granen är en öppen eftermiddagsverksamhet för elever i årskurs 4-6. Skolan finns i Hässelby Gård med bra kommunikationer och närhet till naturområden och idrottsanläggningar.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Fritidsklubb
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Organisationsform
Kommunal
Webbplats
https://loviselundsskolan.stockholm.se/

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om fritidsklubben

Mellanstadieeleverna på Loviselundsskolan har sin Fritidsklubb på Granen som ligger i mellanstadiets lokaler.

Fritidsklubbens verksamhet bedrivs på Granen, på skolgården samt på närliggande grönytor som erbjuder möjligheter till omväxlande uteaktiviteter.

Vi har cirka 60 inskrivna elever.

 • Vi vill att vår fritidsklubb ska ge eleverna upplevelser av sådant de inte ges eller får hemma.
 • Vi vill ge våra elever god omvårdnad, stärka deras självkänsla och främja elevernas hälsa.
 • Vi vill erbjuda en fritidsverksamhet som känns begriplig, där eleverna upplever sig kunna påverka sin situation, känner meningsfullhet och ser sammanhang. Lika värde betyder lika möjligheter men det betyder också olika behov.
 • Vi vill ge våra elever verktyg så att de upptäcker, utvecklar och nyttjar sina egna resurser på bästa sätt.
 • Eleverna tränar social kompetens genom friluftsliv, lek och estetisk verksamhet. Genom organiserad rastverksamhet främjas elevernas sociala kompetens.
 • Personalen arbetar både i skolan och på fritidsklubben och kan därmed följa eleverna under hela deras skoldag.
 • För att främja känslan av trygghet och samhörighet samlas elever och pedagoger i samma årskurs till gemensamma aktiviteter med jämna mellanrum.

Öppettider

Vi har öppet mellan klockan 8.00-17.00.

Vårt uppdrag

Genom sitt kompletterande uppdrag bidrar fritidsklubben till ökad måluppfyllelse och utveckling av elevernas förmågor. Exempel på styrdokument är:

 • Lgr 2011
 • Skollagen
 • Skolverkets allmänna råd

Hitta hit

Uppdaterad