Firning av skolan

Klubben, Lugnets skola

Lugnets allé 66

På Lugnets skolas fritidsklubb är årskurs 4-6 välkomna. Vår verksamhet är öppen från skoldagens slut till 16.30, med undantag för lov under läsår.

Fakta

Typ av service
Fritidsklubb
Verksam i
Södermalm
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Verksamhetsidé

Verksamhetsidén på Lugnets skolas fritidsklubb är att ha en utvecklande verksamhet som kompletterar skolan vad det gäller elevernas sociala och kreativa förmågor.

 • Verksamheten skall vara attraktiv för såväl flickor som pojkar i årskurs 4-6.
 • Eleverna skall känna att de är i en trygg, trivsam och tillåtande miljö.
 • Eleverna ska vara delaktiga i planering och genomförande av aktiviteterna.

Verksamhet

 • Fritidsklubben serverar dagligen ett varierat mellanmål.
 • Eleverna har möjlighet att välja aktiviteter under veckan.

Under en vecka så finns det olika inslag av aktiviteter på fritidsklubben, till exempel:

 • Musik
 • Bild
 • Spel
 • Pyssel
 • Ipads
 • Biljard
 • Pingis

Uteaktiviteter erbjuds dagligen i form av fotboll, basket och andra former av uteaktiviteter beroende på säsong.


Hitta hit

Uppdaterad