Grafiskt tryck på tyg med texten Klubben

Kristinebergsskolans mellanstadieverksamhet

Nordenflychtsvägen 20-22

Den öppna fritidsverksamheten Klubben, är tillgänglig för elever i åldern 10-12 år och erbjuder dem en meningsfull fritid med ett varierat utbud av aktiviteter som är anpassade till deras ålder.

Fakta

Typ av service
Fritidsklubb
Verksam i
Kungsholmen
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
Om ikoner för tillgänglighet

Om fritidsklubben

  • Klubbens verksamhet utformas tillsammans med eleverna och deras intressen och initiativ ges stort utrymme.
  • Klubbens verksamhet ska bidra till att eleverna vidgar sina kunskaper om sig själva och sin omvärld.
  • Verksamheten ska hjälpa eleverna att utveckla sin förmåga att i högre grad själva hantera sin vardag.
  • Elevernas välbefinnande står i fokus och verksamheten ger utrymme för såväl fysiska aktiviteter, lugna stunder och möjlighet att delta i många olika typer av aktiviteter efter elevens intresse, nyfikenhet och lust.

Hitta hit

Uppdaterad