Bandhagens skola, anpassad grundskola 1–6

Trollesundsvägen 66

Visa på karta

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi bygger vår verksamhet på kompetens, tillgänglighet och en anpassad undervisning som skapar förutsättningar för våra elever att utvecklas under hela sin dag i skolan.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

I den anpassade grundskolan läser eleverna mot ämnen eller ämnesområden. 

Vi skapar delaktighet genom en inkluderande och tillgänglig lärmiljö med hjälp av kompletterande kommunikation anpassade utifrån elevens behov. Det ger ditt barn möjlighet att interagera med andra elever samtidigt som det skapar en förståelse mellan ditt barn och våra pedagoger.

Från årskurs 1 har eleverna praktisk – estetiska ämnen (musik,bild,idrott och hälsa, slöjd, hemkunskap) med våra ämneslärare.  

Lärmiljö

Lärmiljön i den anpassade grundskolans utgår från tydlighet och förutsägbarhet där eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kreativitet. Digitala läro– och hjälpmedel finns tillgängliga i all undervisning. 

Alla elever har också tillgång till en egen lärplatta med appar anpassade utifrån elevens förutsättningar och behov av lärande. 

Med hjälp av bildstöd och annan kompletterande kommunikation skapar vi tillgänglighet i miljön och undervisningen, vilket bidrar till delaktighet för eleverna.

Kommunikation

Vi skapar delaktighet genom en inkluderande och tillgänglig lärmiljö med hjälp av kompletterande kommunikation anpassade utifrån elevens behov. Det ger ditt barn möjlighet till begreppsutveckling och att interagera med andra elever samtidigt som det skapar en förståelse mellan ditt barn och våra pedagoger. Exempel på anpassad kommunikation är

 • PECS (Picture exchange communication system)
 • Widgitbilder, både digitalt och exempelvis schemabilder
 • TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
 • Tydliggörande pedagogik i undervisningen.

Bandhagens anpassade grundskola ingår i ett projekt där lärare och fritidspersonal vidareutbildas kring språk – och kunskapsutvecklande arbetssätt. 

Samspel med andra barn

Samspel och gemenskap är grunden i undervisningen och i fritidsverksamheten. Ditt barn lär, leker och utvecklar sitt samspel med andra barn. 

Organisation för anpassad grundskola

Organisationen på Bandhagens anpassade grundskola är föränderlig. Det är ditt barns och andra elevers behov som styr hur vi organiserar verksamheten. 

Vi tar emot elever som läser ämnen och ämnesområde från årskurs 1 till och med årskurs 6. Klasserna är organiserade utifrån ålder och behov av pedagogiskt stöd. I förskoleklassen läser eleverna integrerat med den anpassade grundskolan. 

Våra lokaler

Den anpassade grundskolans klassrum är integrerade i grundskolans lokaler och är tillgängliga för elever med rörelsenedsättning. I skolrestaurangen sitter ditt barn tillsammans med andra barn från grundskolan. Ditt barn har undervisning i ämnessalar som slöjd, idrott, hemkunskap och musik.

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet. Hissar finns i alla lokaler.

I vår närhet har vi tillgång till Bandängens parklek där det bland annat finns grisar, getter och kaniner.

Om skolan

Bandhagens grundskola, F–6

Hitta hit

Uppdaterad