Bandhagens skola, anpassad grundskola 1–6

Trollesundsvägen 66

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Vi bygger vår verksamhet på kompetens, tillgänglighet och en anpassad undervisning som skapar förutsättningar för våra elever att utvecklas under hela sin dag i skolan.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1 till och med årskurs 6

Vi har ett tjugotal elever som antingen läser enligt den anpassade grundskolans läroplan eller går i förskoleklass. Verksamheten i förskoleklassen är en förberedelse inför att läsa efter den anpassade grundskolans läroplan. I den anpassade grundskolan läser eleverna mot ämnen eller ämnesområden. 

Vi skapar delaktighet genom en inkluderande och tillgänglig lärmiljö med hjälp av kompletterande kommunikation anpassade utifrån elevens behov. Det ger ditt barn möjlighet att interagera med andra elever samtidigt som det skapar en förståelse mellan ditt barn och våra pedagoger.

Från årskurs 1 har eleverna praktisk – estetiska ämnen (musik,bild,idrott och hälsa, slöjd, hemkunskap) med våra ämneslärare.  

Bandhagens grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Bandhagens grundskola, F–6

Lärmiljö

Lärmiljön i den anpassade grundskolans utgår från tydlighet och förutsägbarhet där eleverna får möjlighet att utveckla sina kunskaper och kreativitet. Digitala läro– och hjälpmedel finns tillgängliga i all undervisning. Alla elever har också tillgång till en egen lärplatta med appar anpassade utifrån elevens förutsättningar och behov av lärande. Med hjälp av bildstöd skapar vi tillgänglighet i miljön och undervisningen, vilket bidrar till delaktighet för eleverna. 

Utemiljö

På Bandhagens skola finns en skolgård med klätterställningar och gungor. Vi erbjuder anpassade rastaktiviteter för våra elever. Skolan ligger nära Bandängens parklek där det finns djur, lekparker och ett stort grönområde. 

Måltider

I vårt skolkök lagas maten från grunden. Vårt köksteam lagar god och näringsriktig mat för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna under dagen.

Menyn planeras utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och en stor andel av råvarorna är ekologiska.

Vi serverar två lunchrätter varje dag, varav en är vegetarisk. En gång i veckan har vi en helt vegetarisk dag.

Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet, som vägs varje dag och resultatet redovisas med hjälp av gröna och röda smileys.

Fritids

Vårt fritidshem Rubinen utgår ifrån fritidshemmets läroplan och erbjuder aktiviteter som syftar till att utveckla samspel, kreativitet och självständighet. Fritidshemmet organiseras utifrån låg – och mellanstadiet för att kunna anpassa aktiviteterna på bästa möjliga sätt. 

Övrigt

Bra att veta

På vår skola har vi en hög personaltäthet och personal med bred kompetens. Vi har också ett stort elevhälsoteam och ett trygghetsteam som innefattar många olika yrkesfunktioner. Vi finns med under hela ditt barns skoldag och har ett nära samarbete för att ditt barn ska känna trygghet och utvecklas på bästa sätt. 

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Bandhagens skola

Bilder

Med mycket hjärta arbetar vi ständigt för våra elevers trygghet, utveckling och framgång. Bandhagens skola är en skola för alla.

Pia Nyström, rektor Bandhagens grundsärskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad