Bandhagens skola, F–6

Trollesundsvägen 66

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Hos oss är ditt barns språkutveckling viktig och här kan ditt barn läsa många böcker. Rörelse är i fokus både i skolan och på fritids. Ditt barns skoldag ska vara trygg, lärorik och rolig.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
510
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vår arbetsdag ska vara trygg och ditt barn ska känna studiero. Allt efter ålder och mognad tränas ditt barn i att stärka sitt inflytande, ansvarstagande samt sin delaktighet.

För att uppnå kunskapsmålen möts ditt barn av höga förväntningar och vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder, genom att kunskapsutveckla vår personal och bygga den bästa grunden för ditt barns framtid.

Vi värdesätter ditt barns motoriska utveckling för inlärning och ser det som en förutsättning för bättre koncentration.

Bandhagens skola, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Bandhagens skola, anpassad grundskola, 1–6

Lärmiljö

I vår digitala skola har vi digitala tavlor i alla klassrum. I årskurs F–3 delar eleverna lärplatta och i årskurs 4–6 får eleverna egen elevdator.

I den äldsta och största skolbyggnaden finns

 • musiksal
 • skolsalar
 • slöjdsalar
 • fritidshem
 • skolmatsal
 • skolbibliotek
 • elevhälsoteam.

I den lilla paviljongen finns

 • skolsalar
 • grundsärskolans fritidshem.

I den stora paviljongen finns

 • skolsalar
 • skolmatsal
 • fritidsklubb.

Vi har en idrottshall och en rosa byggnad som vi kallar Delfinen.

Utemiljö

Ditt barn

 • kan klättra i ställningar eller gunga
 • kan springa på vår löparbana eller hoppa längd
 • har pedagoger som förbereder roliga aktiviteter varje rast
 • kan spela fotboll eller basket på två av de små uteplanerna
 • har möjlighet att hoppa hinder, spela kubb eller kanske bandy.

På lektionen har ditt barn möjlighet att

 • besöka parkleken i närheten
 • besöka muséer och göra utflykter
 • delta i olika idrottsteman utomhus
 • upptäcka skogen och naturen runtomkring.

Måltider

Vårt köksteam lagar god och näringsriktig mat för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna under dagen.

Menyn planeras utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer och en stor andel av råvarorna som används är ekologiska.

Vi serverar två lunchrätter varje dag, varav en är vegetarisk. En gång i veckan har vi en helt vegetarisk dag.

Vi arbetar aktivt med att minska matsvinnet, som vägs varje dag och resultatet redovisas med hjälp av gröna och röda smileys.

Fritids

Våra fritidshem utgår ifrån läroplanen, där det finns olika förmågor som ditt barn får träna på. Vi utgår från ett årshjul varje dag som utgår från ditt barns intressen och behov samt att ditt barn får en meningsfull fritid.

Våra pedagoger finns med i klassrummen på förmiddagarna, för att vi ska kunna

 • arbeta i halvklasser
 • dela upp i mindre grupper
 • vara en resurs för ditt barn
 • skapa mer varierad undervisning.

Vi har fem fritidshem från årskurs F–3 och en fritidsklubb för barn i årskurs 4–6.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi har 97 procent behöriga lärare.

Vi har både ett stort elevhälsoteam och trygghetsteam med många olika kompetenser. Vi finns med under hela ditt barns skoldag och arbetar aktivt med att ditt barn ska känna sig trygg, öka sin kunskap och sociala förmåga.

Vi värdesätter ditt barns språkutveckling och har tagit fram en språkpolicy, som säkerställer att ditt barn får de bästa förutsättningarna att utveckla sitt språk.

Vi har också ett nära samarbete med Berättarministeriet, där ditt barn får möjlighet att arbeta kreativt med sin läs- och skrivförmåga. En av våra lärare har fått utmärkelsen Pennsvärdet för sitt språkutvecklande och kreativa arbete med nyanlända elever.

I årskurs 6 erbjuder vi lovskola, för elever som riskerar att inte uppnå målen i ett eller flera ämnen. Lovskola erbjuds under de lov som inte ligger runt julen eller sommaren.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Bandhagens skola

Med mycket hjärta arbetar vi ständigt för våra elevers trygghet, utveckling och framgång. Bandhagens skola är en skola för alla.

Pia Nyström, rektor Bandhagens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad