Bandhagens skola, F–6

Trollesundsvägen 66

Vi är den lilla skolan med det stora hjärtat. Hos oss är ditt barns språkutveckling viktig och det finns även möjlighet att läsa många böcker. Rörelse är i fokus både i skolan och på fritids. Ditt barns skoldag ska vara trygg, lärorik och rolig

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Enskede-Årsta-Vantör
Årskurser
F–6
Antal elever
510
Organisationsform
Kommunal

Inriktning

På skolan finns även grundsärskola och förberedelseklass.

Vi värdesätter ditt barns motoriska utveckling för inlärning och ser det som en förutsättning för bättre koncentration.

Från förskoleklass till och med årskurs 6

Vår arbetsdag ska vara trygg och ditt barn ska känna studiero. Allt efter ålder och mognad tränas ditt barn i att stärka sitt inflytande, ansvarstagande samt sin delaktighet.

För att uppnå kunskapsmålen möts ditt barn av höga förväntningar och vi arbetar ständigt med att förbättra våra metoder, genom att kunskapsutveckla vår personal och bygga den bästa grunden för ditt barns framtid.

Bandhagens grundsärskola

På skolan finns också elever inom grundsärskolan.

Bandhagens grundsärskola, F–6

Lärmiljö

I vår digitala skola:

 • delar eleverna lärplatta i årskurs F–3
 • får eleverna egen elevdator i årskurs 4–6
 • har vi digitala tavlor i alla klassrum.

I den äldsta och största skolbyggnaden finns:

 • musiksal
 • skolsalar
 • slöjdsalar
 • expedition
 • fritidshem
 • skolmatsal
 • skolbibliotek
 • elevhälsoteam.

I den lilla paviljongen finns:

 • skolsalar
 • grundsärskolans fritidshem.

Iden stora paviljongen finns

 • skolsalar
 • skolmatsal
 • fritidsklubb.

Vi har en idrottshall och en rosa byggnad som vi kallar Delfinen.

Utemiljö

Ditt barn:

 • kan klättra i ställningar eller gunga
 • kan springa på vår löparbana eller hoppa längd
 • har pedagoger som förbereder roliga aktiviteter varje rast
 • kan spela fotboll eller basket på två av de små uteplanerna
 • har möjlighet att hoppa hinder, spela kubb eller kanske bandy.

På lektionen har ditt barn möjlighet att:

 • åka skridskor på vintern
 • besöka parkleken i närheten
 • besöka muséer och göra utflykter
 • delta i olika idrottsteman utomhus
 • upptäcka skogen och naturen runtomkring.

Måltider

I vårt eget tillagningskök, lagar vi maten från grunden. Vårt köksteam lagar god och näringsriktig mat för att ditt barn ska få de bästa förutsättningarna under dagen.

 • Vi väger matsvinnet
 • På torsdagar serveras alltid vegetariskt
 • 50 procent av våra råvaror är ekologiska
 • Vi använder både färska och frysta råvaror
 • Ditt barn ser resultatet via gröna och röda smileys
 • Vi undviker så långt det går att använda ”halvfabrikat”
 • Vi serverar två lunchrätter varje dag och en rätt är alltid vegetarisk

Fritids

Våra fritidshem utgår ifrån läroplanen, där det finns olika förmågor som ditt barn får träna på. Det gör vi varje dag i ett årshjul och utgår från ditt barns intressen och behov och att ditt barn får en meningsfull fritid.

Våra pedagoger finns med i klassrummen på förmiddagarna, för att vi ska kunna:

 • arbeta i halvklasser
 • vara en resurs för ditt barn
 • dela upp i mindre grupper
 • skapa mer varierad undervisning

Vi har fem fritidshem från årskurs F–3 och en fritidsklubb för barn i årskurs 4–6.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Vi har 97 procent behöriga lärare.

Vi har ett stort elevhälsoteam och trygghetsteam med många olika kompetenser. Vi finns med under hela ditt barns skoldag och arbetar aktivt med att ditt barn ska känna sig trygg, öka kunskap och sociala förmåga.

Vi värdesätter ditt barns språkutveckling och har tagit fram en språkpolicy, som säkerställer att ditt barn får de bästa förutsättningarna att utveckla sitt språk.

Vi har också ett nära samarbete med Berättarministeriet, där ditt barn får möjlighet att arbeta kreativt med sin läs- och skrivförmåga. En av våra lärare har fått utmärkelsen Pennsvärdet för sitt språkutvecklande och kreativa arbete med nyanlända elever.

I årskurs 6 erbjuder vi lovskola, för elever som riskerar att inte uppnå målen i ett eller flera ämnen. Lovskola erbjuds under de lov som inte ligger runt julen eller sommaren.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Bandhagens skola

Med mycket hjärta arbetar vi ständigt för våra elevers trygghet, utveckling och framgång. Bandhagens skola är en skola för alla.

Pia Nyström, rektor Bandhagens skola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad