Dibber Stora Essingen anpassad grundskola, F–9

Junohällsvägen 1, Stora Essingen

Visa på karta

På Dibber Stora Essingen anpassad grundskola kan ditt barn gå från förskoleklass till högstadiet. Att ditt barn utvecklas och får rätt förutsättningar till lärande är vår drivkraft. Skolans medarbetare är engagerade och har hög kompetens.Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Kungsholmen
Årskurser
F–9
Organisationsform
Fristående
Webbplats
https://dibber.se/skola/dibber-stora-essingen-anpassad-grundskola/

Tillgänglighet

  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Dibber Stora Essingen anpassad grundskola öppnar hösten 2024.

Om undervisningen

För våra elever är det mänskliga mötet den bästa undervisningsformen. För att ta vara på detta är klasserna ålders- och behovsindelade. 

Vi undervisar utifrån ditt barns behov och förutsättningar, där undervisningen utgår från aktuell forskning om undervisning och beprövad erfarenhet.

Kommunikation

Vi ser kommunikationen som en förutsättning för elevernas inlärning, trygghet och tillfredsställelse. Skolan tar emot pre-verbala elever som också saknar verbal kommunikation.

Alla elever använder någon form av Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Ett gemensamt bildstöd (PODD) används på skolan som ökar möjligheterna till tillgänglighet och delaktighet samt meningsfullhet finns på skolan. Kommunikation ingår naturligt i samtliga skolämnen under hela skoldagen, också i fritidsaktiviteterna.

Organisation för anpassad grundskola

På Dibber Stora Essingen anpassad grundskola går ditt barn i en åldersblandad klass från lågstadiet till högstadiet. Skolan har även förskoleklass för de elever som kommer gå i anpassad grundskola från årskurs 1.

Våra lokaler

Lokalerna är nya och anpassade för alla barn med måttlig till svår intellektuell och fysiska funktionsnedsättningar.

Skolan ligger i ett lugnare område med närheten till naturen runt knuten. Våra lokaler ligger på markplan med inhägnad skolgård och skogsglänta för möjlighet att skapa olika ”rum” i utemiljön. Utemiljön är plan och rullstolsvänlig, vilket även möjliggör rörelse för våra rullstolsburna elever för upplevelse av självständighet.

Fritids och korttidstillsyn

Efter skoldagens slut kan ditt barn stanna på vårt fritidshem. Dibber Stora Essingen har ett heldagsperspektiv på lärande där samverkan mellan skolan och fritids är viktig för elevernas lärande. Exempel på aktiviteter är uteaktiviteter, rörelseaktiviteter, kommunikation, skapande aktiviteter och musikaktiviteter.

Vi kommer också kunna erbjuda fritidshem enligt korttidstillsyn för barn för tolv år från och med vårterminen 2025. 

Övrigt

Om du tror att  Dibber Stora Essingen anpassad grundskola passar ditt barn kan ni ställa er i kö via vår webbplats. Eller mejla till oss så tar vi sedan kontakt med er för ett personligt möte i lokalerna där ni får veta mer om vår verksamhet.

Hitta hit

Uppdaterad