Gärdesskolan, anpassad grundskola 1–9

Banérgatan 56

Visa på karta Visa alla bilder

På Gärdesskolan i anpassad grundskola går ditt barn i en åldersblandad klass från lågstadiet till högstadiet. Lokalerna är väl anpassade för ditt barns behov. Personalen är engagerad och kompetent. Skolgården är rymlig och bjuder in till lek.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Norra innerstaden
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Kontrastmarkering
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen i anpassad grundskola sker i liten grupp eller i individuella arbetspass. Ett individuellt arbetspass är anpassat efter ditt barns förutsättningar och behov. Vi kartlägger elevernas resultat regelbundet och följer ditt barns utveckling. På så sätt kan vi planera framgångsrikt. 

På fritids tränar ditt barn sina färdigheter från innehållet på lektionerna.

På en mindre avskild del av skolgården finns en trygg utemiljö för den som behöver ett mindre sammanhang.

Lärmiljö

Ditt barn lär sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar. En god lärmiljö med arbetsro gör att ditt barn kan fokusera på olika aktiviteter och arbetsuppgifter. I lokalerna skapar vi variation i lärmiljöerna.

Här finns olika typer av pedagogiska hjälpmedel för att minska syn- och hörselintryck som stöd för ditt barn att hålla fokus. Det kan till exempel vara

 • skärmar
 • egen avskild arbetsplats
 • sittkuddar
 • hörselkåpor.

Lokalerna är rymliga och väl utrustade. Ämnessalarna är anpassade för ändamålet i alla ämnen och verksamheter. I skolbiblioteket arbetar en skolbibliotekarie. I aulan har vi större sammankomster.

Kommunikation

Under hela dagen är utvecklingen av ditt barns kommunikativa förmåga i fokus. Till exempel

 • genom en pedagogik för att göra innehållet tydligt
 • med bildstöd
 • med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
 • med användning av digitala verktyg.

Varje dag har vi koncentrations- och avslappningsövningar. Det bidrar till en lugnare klassrumsmiljö.

Elever som läser ämnesområden besöker regelbundet habiliteringens upplevelserum med olika taktila miljöer.

Fritids

På fritids tränar ditt barn sina olika förmågor. Ditt barns intressen och behov och att alla får en meningsfull fritid, är grunden i planeringen av aktiviteter.

Eleverna på fritids och i KTT har alltid minst två aktiviteter att välja emellan under eftermiddagen. Det finns alltid en röd tråd mellan skola och fritids i olika teman. 

Organisation för anpassad grundskola

I anpassad grundskola på Gärdesskolan tillhör ditt barn en åldersblandad klass utifrån ålder och om ditt barn läser ämnen eller ämnesområden. Hänsyn tas också till varje elevs individuella behov och förutsättningar.

I klassen arbetar en ansvarig lärare som också är mentor, resurspedagoger eller elevassistenter. Lärare, resurspedagoger och elevassistenter samverkar för att skapa en röd tråd mellan skola, fritids och korttidstillsyn.

På Gärdesskolan finns två matsalar. I den mindre äter de elever som har behov av dämpade syn- och hörselintryck. Det ger trivsel och trygghet.

Gärdesskolans elever i den anpassade grundskolan deltar utifrån sina förutsättningar vid gemensamma traditioner och aktiviteter tillsammans med eleverna i grundskolan. Där det är möjligt samverkar skolformerna utifrån varje barns behov, förutsättningar och möjligheter.

Gärdesskolans elever i den anpassade grundskolan deltar på skolans elevråd – ett forum för påverkan och utveckling av verksamheten.

Gärdesskolans grundskola, F-9

Följ oss gärna i sociala medier.

Gärdesskolan på Instagram

Gärdesskolans korttidstillsyn för skolungdom

På Gärdesskolan finns också korttidstillsyn.

Gärdesskolans korttidstillsyn för skolungdom

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Gärdesskolan

Hitta hit

Bilder

Uppdaterad