Grafisk bild som visar aktiviteterna spela basket, hoppa hopprep och cykla

Hässelbygårdsskolan, anpassad grundskola 1–9

Loviselundsvägen 10-16

Visa på karta

Med ett inkluderande förhållningssätt får ditt barn möjlighet att lära känna Hässelbygårdsskolans miljö, tillsammans med både andra barn och vuxna, utifrån sina behov och förmågor.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

På Hässelbygårdsskolans anpassade grundskola är undervisningen anpassad efter ditt barns förkunskaper, behov och förmågor. Vi har en varierade undervisning som är både tydlig och strukturerad, och som ska ge varje elev de utmaningar som behövs för att utvecklas mot målen i läroplanen.

Lärmiljö

Varje klassrum rymmer 6–8 elever och är utrustat med gemensamma och enskilda arbetsplatser. För vila och återhämtning finns ett sinnesrum tillgängligt för alla elever.

Till varje klassrum finns

 • ett mindre grupprum
 • ett mysrum för lugn och återhämtning
 • utgång mot skolgården.

Undervisningen i praktiska och estetiska ämnen sker oftast i ämnesrum för hemkunskap, slöjd, idrott, musik och bild. Personal som arbetar i den grupp ditt barn tillhör följer alltid med.

Som hjälpmedel finns interaktiv skrivtavla, iPad och datorer. Vi gör studiebesök i närområdet och i staden med koppling till aktuell undervisning.

Kommunikation 

Vi arbetar med olika metoder för att underlätta för våra elever, som

 • tydliggörande pedagogik (bildstöd)
 • alternativ kompletterade kommunikation (AKK)
 • tillämpad beteende analys (TBA)
 • tecken som alternativ kompletterade kommunikation (TAKK)
 • sociala berättelser.

Sampel med andra elever

Eleverna tränar utifrån sina förutsättningar på att samspela genom olika aktiviteter och lek. På så sätt lär vi tillsammans att ha roligt och visa hänsyn till varandra. Personal deltar som goda förebilder och stödjer eleverna i samspel med sina kamrater.

Organisation för anpassad grundskola

Hässelbygårdsskolans anpassade grundskola erbjuder skola från årskurs 1 till och med 9. Eleverna är indelade i fem olika klasser beroende på stadie. I skolan finns speciallärare med kompetens i

 • läs- och skrivutveckling
 • intellektuell funktionsnedsättning.

Dessutom finns specialpedagoger, lärarassistenter och elevassistenter som alla har erfarenhet och kompetens för elevgruppen. I verksamheten finns också en förstelärare med lång erfarenhet av skolformen som bidrar med handledning av personal och utveckling av verksamheten.

Våra lokaler

Skolans lokaler är nyligen inredda med möbler och de hjälpmedel som eleverna kan behöva.

På fritids tränar ditt barn socialt samspel och att kommunicera med kamrater och vuxna i skapande verksamhet och lek. Vi är i samma lokaler under skoltid och tiden på fritids.

Under loven kan ditt barn vara med på utflykter till parker och friluftsområden.

Korttidstillsyn

För äldre elever finns möjlighet till korttidstillsyn.

Hässelbygårdsskolans korttidstillsyn

Om skolan

Hässelbygårdsskolan är en skola med elever i förskoleklass till och med årskurs 9. På skolområdet finns ett antal byggnader placerade runt skolgården. Ditt barn har sin undervisning i lokal avsedd för högstadieelever eller i lokal för elever i de yngre åldrarna förskoleklass till och med årskurs 6, beroende på årskurs.

Hässelbygårdsskolan F–9

Hitta hit

Uppdaterad