Grafisk bild som visar aktiviteterna spela basket, hoppa hopprep och cykla

Hässelbygårdsskolan, anpassad grundskola 1–9

Loviselundsvägen 10-16

Med ett inkluderande förhållningssätt får ditt barn lära känna Hässelbygårdsskolans miljö, barn och vuxna.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Hässelby-Vällingby
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Från årskurs 1 till årskurs 9

På skolans finns speciallärare med kompetens i

 • läs- och skrivutveckling
 • specialisering i utvecklingsstörning.

Här finns specialpedagoger, lärarassistenter och elevassistenter som alla har erfarenhet och kompetens.

Vi har ett inkluderande förhållningssätt och en tillgänglig lärmiljö så att ditt barn kan interagera med skolans elever.

Undervisningen är anpassad efter ditt barns förkunskaper, förutsättningar och förmågor. Den varierade undervisningen är tydlig och strukturerad och ska ge utmaningar som behövs för att utvecklas mot målen i läroplanen.

Personalen på Hässelbygårdsskolan har erfarenhet och kunskap i att undervisa elever som behöver anpassningar. Vi arbetar med

 • tydliggörande pedagogik
 • alternativ kompletterade kommunikation (AKK)
 • tillämpad beteende analys (TBA)
 • tecken som alternativ kompletterade kommunikation (TAKK).

Ditt barn får använda både dator och iPad i undervisningen.

Hässelbygårdsskolan

På skolan finns också elever inom grundskolan

Hässelbygårdsskolan F–9

Lärmiljö

Den fysiska lärmiljön är anpassad utifrån ditt barns och andra elevers behov av tydlighet och struktur. En grupp om 6–8 elever har klassrum med enskild arbetsplats. Ett sinnesrum finns för alla, för vila och återhämtning.

Till varje klassrum finns

 • ett mindre grupprum
 • ett mysrum för lugn och återhämtning
 • utgång mot skolgården.

Undervisningen i praktiska och estetiska ämnen sker oftast i ämnesrum för idrott, musik och bild. Personal som arbetar i den grupp ditt barn tillhör följer alltid med.

Utemiljö

Nära skolan finns olika grönområden med parker och lekplatser. Fotbollsplanen ligger precis i närheten av skolbyggnaden.

På skolgården finns

 • en mindre basket- och fotbollsplan
 • gungor
 • klätterställningar
 • en mindre inhägnad gård för de yngre barnen.

Måltider

Ditt barn serveras näringsriktig kost lagad från grunden. Vi serverar två lunchrätter varje dag, varav en är vegetarisk. En gång i vecka har vi en helt vegetarisk dag. Ditt barn äter tillsammans med flera vuxna från gruppen i skolans matsal. Under eftermiddagen får ditt barn ett enklare mellanmål på fritids.

Fritids

På fritids tränar ditt barn på socialt samspel och att kommunicera med kamrater och vuxna i skapande verksamhet och lek. Vi är i samma lokaler under skoltid och under tiden på fritids.

Under loven kan ditt barn vara med på utflykt till parker och friluftsområden. För de äldre eleverna finns möjlighet till korttidstillsyn.

Hässelbygårdsskolans korttidstillsyn

Övrigt

Bra att veta

Eleverna deltar i skolans gemensamma aktiviteter, så som Hässelbygårdsskolans dag, FN-dagen, luciafirande, åk 9 skolbal och avslutningar.

”Bästa, bästa skolan, jag har lärt mig så mycket på kort tid. Känner mig stolt!

Elev på skolan

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad