Hjulsta grundskola, anpassad grundskola

Hjulsta backar 6

Visa på karta

På Hjulsta grundskola utgår undervisningen i anpassad grundskola från ditt barns behov och är anpassat efter ditt barns förutsättningar. Lokalerna är trivsamma och tillgängliga.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Järva
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

Undervisningen i anpassad grundskola sker i liten grupp eller i individuella arbetspass. Det betyder att undervisningen utgår från ditt barns behov och är anpassat efter ditt barns förutsättningar. Vi kartlägger elevernas resultat regelbundet och följer ditt barns utveckling. På så sätt kan vi planera framgångsrikt. 

På fritids tränar ditt barn sina färdigheter från innehållet på lektionerna.

Skolgården är inhägnad och har en trygg utemiljö för den som behöver ett mindre sammanhang.

Lärmiljön

Ditt barn lär sig och utvecklas utifrån sina förutsättningar. En god lärmiljö med arbetsro gör att ditt barn kan fokusera på olika aktiviteter och arbetsuppgifter. I lokalerna skapar vi variation i lärmiljöerna.

Här finns olika typer av pedagogiska hjälpmedel för att minska syn- och hörselintryck som stöd för så att ditt barn kan hålla fokus. Det kan till exempel vara

 • skärmar
 • egen avskild arbetsplats
 • sittkuddar
 • hörselkåpor.

Lokalerna är rymliga och väl utrustade. Undervisningssalarna är anpassade för ändamålet i alla ämnen och verksamheter. I skolbiblioteket arbetar en skolbibliotekarie.

Kommunikation

Under hela dagen är utvecklingen av ditt barns kommunikativa förmåga i fokus. Till exempel

 • genom en pedagogik för att göra innehållet tydligt
 • med bildstöd PECS (The Picture Exchange Communication System)
 • med tecken som alternativ och kompletterande kommunikation (TAKK)
 • med användning av digitala verktyg.

Organisation för anpassad grundskola

På Hjulsta grundskola tillhör ditt barn en åldersblandad klass utifrån ålder och om ditt barn läser ämnen eller ämnesområden.  Hänsyn tas också till varje elevs individuella behov och förutsättningar.

I klassen arbetar en ansvarig lärare som också är mentor och antingen resurspedagoger eller elevassistenter. Lärare, resurspedagoger och elevassistenter samverkar för att skapa en röd tråd mellan skola, fritids och korttidstillsyn.

Samverkan mellan skolformer

Hjulsta grundskolas elever i den anpassade grundskolan deltar utifrån sina förutsättningar vid gemensamma traditioner och aktiviteter tillsammans med eleverna i grundskolan. Där det är möjligt samverkar skolformerna utifrån varje barns behov, förutsättningar och möjligheter.

Elever i den anpassade grundskolan deltar på skolans elevråd – ett forum för påverkan och utveckling av verksamheten.

Våra lokaler

Ditt barn har undervisning i ämnessalar som slöjd, idrott, hemkunskap och musik. Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet.

Hjulsta grundskola, F–9

Hitta hit

Uppdaterad