Hjulsta grundskola, F–9

Hjulsta backar 6

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

På Hjulsta grundskola ser vi möjligheterna hos ditt barn och hos varje elev. Vi har trivsamma lokaler och en struktur för trygghet och studiero.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Spånga-Tensta, Järva
Årskurser
F–9
Antal elever
390
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till årskurs 9

Lärarna ger stöd till varje enskild elev eftersom klasserna är relativt små. Har ditt barn svårt för ett ämne jobbar lärare och elev extra intensivt med just det. Vi tycker det är viktigt att få eleverna motiverade och engagerade i sin egen utbildning.

Skolmaten är en viktig del i arbetet med att skapa en god lärmiljö och goda studieresultat.

Den fysiska miljön är viktig med utrymme för rörelse. Under förflyttning mellan klassrum och lektioner finns det struktur så att det inte blir stökigt.

Om eleven tillhör anpassad grundskola finns det på skolan från årskurs 1 till årskurs 9.

Hjulsta grundskola, anpassad grundskola

På skolan finns också elever inom anpassad grundskola.

Hjulsta grundskola, anpassad grundskola, 1–9

Lärmiljö

Det finns två byggnader med skolgårdar och idrottshallar. Alla klassrum är utrustade med digitala verktyg och anpassade för att gynna en god lärmiljö.

Ett skolgårdsprojekt pågår för att skapa en god lärmiljö även utomhus. Förskoleklass till årskurs 6 har sin verksamhet i nyrenoverade och moderna klassrum. Årskurs 7 till årskurs 9 renoveras under 2022.

Utemiljö

Skolan ligger nära natursköna områden och det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafiken från Stockholms centrala delar. Skolgårdarna håller på att rustas upp för att bli en viktig del i ditt barns lärmiljö.

Måltider

Hjulsta grundskola har ett tillagningskök där maten lagas från grunden i stor utsträckning, helt eller delvis av färska råvaror. Salladsbordet har flera alternativ så att ditt barn ska kunna att välja något som passar.

Alla elever får äta en innehållsrik frukost varje morgon. Är ditt barn inskrivet på fritids- eller klubbverksamhet äter hen mellanmål varje dag.

Skolans mål är att maten ska vara ekologisk så långt det är möjligt.

Vi strävar efter att minska matsvinnet varje dag.

Fritids

Fritidshemmets aktiviteter utvecklar ditt barns lust till lärande och sociala utveckling.

Vi gör ofta utflykter för att lära känna olika delar av Stockholm.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Priset till Astrid Lindgrens minne ALMA är en viktig tradition på skolan och pristagaren besöker vår skola på prisutdelningen. ALMA-arbetet löper som en röd tråd genom vår skolas alla stadier och ämnen.

Vi erbjuder ditt barn läxhjälp i alla stadier. Skolan deltar i många samverkansprojekt med olika aktörer i samhället med syftet att öka ditt barns måluppfyllelse.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hjulsta grundskola

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

  • Ledarhund och assistanshund välkommen
  • Toalett med plats för eldriven rullstol
  • Bemannad reception
  • Entré och entréhall för rullstolsburen
  • Hörselteknisk utrustning
  • Kontrastmarkering
  • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
  • Tillgänglig hiss
  • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad