Hjulsta grundskola, F–9

Hjulsta backar 6

Vår skola ligger i nordvästra Stockholm. Skolledningen består av rektor, två biträdande rektorer och en administrativ chef. Vi har 82 medarbetare varav cirka hälften är lärare.

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Spånga-Tensta
Årskurser
F–9
Antal elever
390
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Vi har fritidshem och fritidsklubb och olika arbetslag med arbetslagsledare finns på skolan.

Lärmiljö

Det finns två byggnader med skolgårdar och idrottshallar. Alla klassrum är utrustade med digitala verktyg och anpassade för att gynna en god lärmiljö.

Ett skolgårdsprojekt pågår för att skapa en god lärmiljö även utomhus. Förskoleklass till årskurs 6 har sin verksamhet i nyrenoverade och moderna klassrum. Årskurs 7 till årskurs 9 renoveras under 2022.

Utemiljö

Skolan ligger nära natursköna områden och det är lätt att ta sig hit med kollektivtrafiken från Stockholms centrala delar. Skolgårdarna håller på att rustas upp för att bli en viktig del i ditt barns lärmiljö.

Måltider

I dagsläget har vi ett mottagningskök men vi strävar efter att laga så mycket som möjligt av maten på plats i skolan.

Vi arbetar med matsvinnet för att se till hållbarheten. Skolans mål är att maten ska vara ekologisk så långt det är möjligt.

Ditt barn serveras frukost varje dag och skolmaten ser vi som en viktig del i arbetet med att skapa en god lärmiljö och goda studieresultat.

Fritids

Fritidshemmets aktiviteter fokuserar på läroplanens kapitel 4 för att utveckla ditt barns lust till lärande och sociala utveckling.

Vi gör ofta utflykter för att lära känna olika delar av Stockholm.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Priset till Astrid Lindgrens minne ALMA är en viktig tradition på skolan och pristagaren besöker vår skola på prisutdelningen. ALMA-arbetet löper som en röd tråd genom vår skolas alla stadier och ämnen.

Vi erbjuder ditt barn läxhjälp i alla stadier. Skolan deltar i många samverkansprojekt med olika aktörer i samhället med syftet att öka ditt barns måluppfyllelse.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hjulsta grundskola

Kontakt

Hitta hit

Uppdaterad