Skolans entré

Hökarängsskolan, anpassad grundskola 1–9

Fagersjövägen 18

Visa på karta

På Hökarängsskolan ser vi ditt barns behov och möter dessa under hela dagen.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
1–9
Organisationsform
Kommunal

Tillgänglighet

 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Tydlig skyltning
Om ikoner för tillgänglighet

Om undervisningen

På Hökarängsskolan ska varje elev kunna se, förstå och följa sitt lärande, nå sina mål och förverkliga sina drömmar. Vi arbetar med förhållningssättet ”Synligt lärande” som är baserat på forskning och beprövad erfarenhet.

På Hökarängsskolans anpassade grundskola utgår undervisningen utifrån ditt barns individuella behov. Vi följer regelbundet upp ditt barns resultat och jobbar med ditt barns förmågor och utveckling. Undervisning sker i liten grupp eller i individuella arbetspass. Vi formar undervisningen utifrån skolans tydliga lektionsram och använder bildstöd. 

På skolans fritidshem erbjuds ditt barn ett stort utbud av roliga aktiviteter. Hjärna och kropp utmanas och stimuleras av både fria och ledarledda aktiviteter. Vi har olika fritidsgrupper och även elever inkluderade i grundskolans fritidshem och mellanstadieklubb. 

Lärmiljön

Klassrummen är utformade för individuellt arbete och arbete i grupp. En god lärmiljö med arbetsro gör att ditt barn kan fokusera på olika arbetsuppgifter och aktiviteter. I lokalerna skapar vi variation i lärmiljöerna, till exempel med

 • skärmar för avgränsning för arbete i lugn och ro
 • egen avskild plats
 • digitala, interaktiva hjälpmedel
 • hörselkåpor
 • grupprum
 • fritidsrum.

Kommunikation

Under hela dagen är utvecklingen av ditt barns kommunikativa förmåga i fokus. Vi använder till exempel

 • AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation
 • TAKK (Tecken som alternativ och kompletterande kommunikation)
 • Ipad för kommunikation och för lärande. 

Samspel med andra barn

Ditt barn bemöts med respekt. I situationer som kan uppstå mellan barn använder vi en metodik där vi tränar ditt barn att kontrollera sina impulser, lågaffektivt bemötande. Vi arbetar även med mindre grupper för att träna elevernas sociala samspel och deras kommunikation mellan varandra. 

Organisation för anpassad grundskola

Klasserna är åldersblandade. En klass tar emot barn med större behov av omsorg och med motoriska funktionsnedsättningar.

Våra lokaler

Anpassade grundskolan har sin verksamhet i två av huvudbyggnadens flyglar. Elevernas lärmiljö är individanpassad och vi har välutrustade rum med visuella stöd och hjälpmedel.

Lokalerna har god tillgänglighet och framkomlighet. Hissar finns och vi har en vändplan i anslutning till skolan där taxi lämnar och hämtar de elever som har skolskjuts. 

Ditt barn har undervisning i ämnessalar som slöjd, idrott, hemkunskap och musik. I vårt välutrustade skolbibliotek finns litteratur för alla åldrar.

Korttidstillsyn

När ditt barn har fyllt 12 år kan ditt barn vara i skolan på eftermiddagar och helgdagar under terminen. Du ansöker om korttidstillsyn för ditt barn.

Hökarängsskolans korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Om Hökarängsskolan

På Hökarängsskolan finns också elever inom grundskolan.

Hökarängsskolan F–9

Hitta hit

Uppdaterad