Hökarängsskolan, F–9

Fagersjövägen 18

Kontakt Visa på karta Visa alla bilder

Hökarängsskolan är en skola för alla. Varje elev ska lära sig, trivas, må bra och lämna skolan med goda resultat väl rustad för framtiden.

Klicka på Mina favoriter för att jämföra dina sparade verksamheter.

Mina favoriter (0)

Visa alla

Fakta

Typ av service
Grundskola
Verksam i
Farsta
Årskurser
F–9
Antal elever
650
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 9

Hökarängsskolan är en skola att växa i från förskoleklass till årskurs 9. Vi har också fritidsklubb och grundsärskola.

Vårt högstadium tar också emot elever i årskurs 7 från många skolor i närområdet, vilket ger möjlighet till nya vänner att lära, uppleva och utvecklas tillsammans med.

Flexibla grupper

I förskoleklass fram till årskurs 6 arbetar vi med flexibla grupper. Det innebär att alla elever går i en årskurs och är indelade i olika grupper under läsåret utifrån ämne eller arbetssätt. Detta skapar en trygghet för eleverna, eftersom de lär känna fler och har möjlighet att knyta nya sociala kontakter. Arbetssättet ger dessutom pedagogerna möjlighet att skapa undervisningsgrupper utifrån olika syften i undervisningen.

På skolan arbetar vi för att utveckla undervisning och lärande. Vi arbetar för en trygg lärmiljö med elever för att de ska utmanas i sitt tänkande, vara delaktiga och ta ansvar för sitt eget lärande.

Skolan har under några år arbetat med kompetensutveckling i synligt lärande i samarbete med Challenging Learning. Som ett led i vårt utvecklingsarbete träffas lärare i pedagogiska utvecklingsgrupper varannan vecka för att utveckla undervisningen.

Anpassad grundskola

Vi har Stockholms största anpassade grundskola med ungefär 65 elever fördelade på 7 klasser från förskoleklass till årskurs 9. Under fritidstid har vi ett samarbete med grundskolans fritidshem.

Hökarängsskolans anpassade grundskola

Lärmiljö

Vi har stora, luftiga klass- och fritidsrum samt välutrustade ämnessalar och ett stort skolbibliotek. I Ljushallen, som är skolans hjärta, har vi gemensamma samlingar och de äldre eleverna har skåp och rastverksamhet där.

Som ett led i skolans arbete med synligt lärande utvecklar vi elevernas klassrumsmiljö. I klassrummen och i andra miljöer på skolan finns det gemensamma strategier och språk för lärande.

Skolan totalrenoverades 2019 med ny belysning och ventilation.

Utemiljö

På våra stora, fina skolgårdar finns möjligheter till lek, aktivitet och rörelse. Vi har

 • gungor
 • klätterställningar
 • flera olika bollplaner
 • rastbodar med aktivitetsmaterial.

Skolans rastpedagog planerar och genomför styrda rastaktiviteter för elever från förskoleklass till årskurs 6.

I närheten finns också skog, lekpark och Högdalstoppen som möjliggör utomhuspedagogik och utomhusaktiviteter.

Måltider

I vår skolrestaurang arbetar flera kockar som tillagar all mat i vårt eget kök. Vi serverar minst två rätter varje dag, varav en är vegetarisk. Vi har också en stor salladsbuffé. En stor del av det vi serverar är ekologiskt och vårt matavfall återanvänds till biogas.

Fritids

På Hökarängsskolans fritidshem erbjuds ditt barn ett stort utbud av roliga aktiviteter efter skoltid. Det finns både fria och ledarledda aktiviteter där hjärna och kropp utmanas och stimuleras.

Kapitel fyra i Skolverkets läroplan, som handlar om fritidshem, utgör grunden för vår verksamhet. Utifrån innehållet i kapitlet planerar, genomför och utvärderar vi våra aktiviteter.

Bilder

Övrigt

Bra att veta

Skolan tar emot studenter från lärarutbildningarna på Stockholms universitet, Södertörns högskola och anslutna fackhögskolor.

I årskurs 7–9 kan eleverna välja fördjupning inom elevens val i bland annat

 • musik
 • idrott
 • basket
 • bild och form.

Elever i årskurs 4–9 har en egen skoldator och de yngre eleverna har surfplattor.
Pedagoger och elever utvecklar hela tiden den digitala undervisningen och använder flera olika program och appar för att skapa variation och utmaning i lärandet.

Skolans historia i korthet

Hökarängsskolan öppnades 1950 – samma år som tunnelbanelinjen sträcktes till Hökarängen. Skolan ritades av arkitekt Ture Rydberg. Vissa förändringar har gjorts genom åren men i stort har byggnaderna kvar sin ursprungliga arkitektur. Riksantikvarieämbetet bedömer att anläggningen har ett arkitekturhistoriskt värde.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Hökarängsskolan

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tillgänglig hiss
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad