Fakta

Typ av service
Anpassad grundskola
Verksam i
Järva
Årskurser
1–6
Organisationsform
Kommunal

Från förskoleklass till och med årskurs 4

Vi tillgodoser ditt barns behov för att utveckla kunskaperna i alla ämnen. Vi arbetar utifrån aktuella vetenskapliga och evidensbaserade metoder, bland annat tillämpad beteendeanalys (TBA).

Nyckelord som genomsyrar verksamheten

 • stödstrukturer
 • icke konfrontativt bemötande
 • genomtänkta och välplanerade mål.

Vi arbetar med positivt beteendestöd (PBS) på hela skolan under hela skoldagen. Detta skapar ett gemensamt förhållningssätt och stödjer det inkluderande arbetssätt som finns på skolan.

Ditt barn har tillgång till en strukturerad miljö och till olika kompensatoriska hjälpmedel. Inkludering görs utifrån elevens önskan, kunskaper och förmågor där eleven får tillfället att delta på lektionerna med eleverna i grundskolan.

Vi arbetar för att skapa inkluderande lärmiljöer genom att öka kunskap hos personalen om ditt barns funktionsnedsättning genom handledning och fortbildning. Vår digitala kultur är också en viktig del av undervisningen på skolan.

Kvarnbackaskolans grundskola

På skolan finns också elever inom grundskolan.

Kvarnbackaskolan, F–6

Lärmiljö

Våra elever i grundsärskolan är inkluderade i grundskolans klasser eller fritidshem utifrån deras behov och möjligheter.

Ditt barn läser antingen efter ämnen, ämnesområden eller en kombination av dessa. Gemensamma lektioner med grundskolan i till exempel musik, bild, idrott och läsning.

Att ha jämnåriga som förebilder utvecklar naturliga sociala sammanhang.

Lärandet ska vara lustfyllt, konkret och upplevelsebaserat. Vi strävar efter att inkludera ditt barn så mycket som möjligt.

Utemiljö

Vi har verksamhet på två adresser

 • Jyllandsgatan 3 för årskurs 2–6
 • Fyngatan 2–4 för F–1

Bägge har en utemiljö som bjuder in till lek och rörelse. Huvudbyggnaden har en nyrenoverad skolgård med fotbollsplan med konstgräs, klätterställning, slänggunga och andra inbjudande lekområden.

Skolans närområde används på idrottsundervisningen och för utflykter och aktiviteter under både skol- och fritidstid. Närheten till Järvafältets alla möjligheter är en stor tillgång!

Måltider

Vi fick ett nytt tillagningskök 2019. På restaurang Aptit, som skolrestaurangen har döpts till, serveras nu dagligen två rätter, varav en är vegetarisk.

Maten som serveras lagas alltid på plats av vår egen personal. Dessutom serverar vi mellanmål för alla fritisbarn och frukost för de morgontidiga eleverna.

Fritids

Fritids bedrivs i anslutning till klassrummen. Alla grundsärskoleelever är inkluderade i ordinarie fritidsavdelningar där grundsärskolans personal följer med eleverna. Varje avdelning leds av utbildad fritidslärare med utgångspunkt från läroplanen där arbetet sker utifrån ett tematiskt förhållningssätt.

För mellanstadiebarn erbjuds en fritidsklubb där verksamheten bedrivs i egna lokaler och personal som erbjuder ett varierat utbud av aktiviteter i skolans lokaler och i vår närhet.

Övrigt

Bra att veta

Vi arbetar med vår kultur- och traditionstrappa som beskriver de kulturella och idrottsliga aktiviteter och upplevelser som våra elever är med om under sina år på Kvarnbacka. I detta ingår besök på stadens museer, Skansen, Kolmården, vandringar och skidutflykter både på längden och utför.

Simning är ett prioriterat område. Vattenvaneträning i förskoleklass och simträning och simprov uppåt i årskurserna.

Synpunkter och klagomål

Dina åsikter hjälper oss att utveckla och förbättra vår skola.

Synpunkter och klagomål – Kvarnbackaskolan

Bilder

Grafisk bild som visar aktiviteterna spela basket, hoppa hopprep och cykla

På Kvarnbackaskolan så kände man verkligen att de bryr sig om en.

Elev

Kontakt

Hitta hit


Tillgänglighet

 • Ledarhund och assistanshund välkommen
 • Toalett med plats för eldriven rullstol
 • Bemannad reception
 • Entré och entréhall för rullstolsburen
 • Hörselteknisk utrustning
 • Kontrastmarkering
 • Parkering för dig med nedsatt rörelseförmåga
 • Tydlig skyltning

Om ikoner för tillgänglighet

Uppdaterad

Uppdaterad